Πρόστιμο για εναπόθεση άχρηστων υλικών απο την Περιφέρεια

Η περιφερειακή ενότητα βορείου τομέα με ανακοίνωση της αναφέρει ότι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, προχώρησε σε επιβολή προστίμων συνολικού χρηματικού ύψους 800€ λόγω παραβάσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο περιφραγμένο οικόπεδο επί των οδών Ανδρέα Παπανδρέου 25 και Νεμέσεως 3, στο Δήμο Αμαρουσίου δίπλα στον σταθμό Νερατζιώτισσα του Προαστιακού σιδηροδρόμου.

Στο χώρο υπάρχουν εγκαταλελειμμένα οχήματα, στερεά απόβλητα και άλλα άχρηστα ή μη υλικά προκαλώντας θέματα υγιεινής στο χώρο αλλά και αισθητική υποβάθμιση της περιοχής κατά παράβαση του Ν. 1650/86 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επισημαίνεται ότι οι αρμόδιοι υπάλληλοι της διεύθυνσης περιβάλλοντος, τηρώντας τις προσήκουσες διαδικασίες, συνέταξαν σχετικές εκθέσεις αυτοψίας, οι οποίες και απεστάλησαν στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου. Ο ίδιος δεν προσκόμισε αποδεικτικά σχετικής περιβαλλοντικής αδειοδότησης με συνέπεια την επιβολή της διοικητικής πράξης προστίμου.

http://www.myota.gr/index.php/2013-02-13-13-39-19/7911-2016-01-21-12-12-27

Categories