Κατεπείγουσα πρόσκληση συμβουλίου ΔΚ Καλυβίων για το Καρναβάλι 2016

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
Προς τον Σύμβουλο
…………………………………………………
Σας προσκαλώ στη Συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Καλυβίων, η
οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Καλυβίων, την 29η του μήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
του έτους 2016, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 19.30 με τα ακόλουθα θέματα
ημερήσιας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης για τη διοργάνωση «Καρναβαλιού 2016» στη Δ.Κ.
Καλυβίων.
Καλύβια, 27-1-2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΚΟΛΑΞΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Categories