Το τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου Μαραθώνα

Ο Δήμος Μαραθώνα, όπως και άλλοι δήμοι, πρέπει να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν τοπικά τα σχέδια. Το τοπικό σχέδιο έχει να κάνει με τη συμπληρωματικότητα των επιλογών διαχείρισης, την ιεράρχηση και την ασφαλή διάθεση ως τελευταία επιλογή διαχείρισης. Ακόμα, πρέπει να θέσουν ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους.
Το σχέδιο έχει πολλαπλούς άξονες που αναφέρονται στον τρόπο προδιαλογής, στην ανακύκλωση και στο πώς τα απόβλητα θα ενταχθούν στην κυκλική οικονομία.
Το σχέδιο κάνει καταγραφή και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, της διαχρονικής εξέλιξης του πληθυσμού και της διαχείρισης των σύγχρονων αναγκών ανακύκλωσης χαρτιού και πλαστικού.
Θέλουμε να συγχαρούμε τον συντάκτη κ. Δ. Δαμάσκο για την επιστημονική πληρότητα της της μελέτης του.

1. ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΆΤΩΝ ΔΉΜΟΥ ΜΑΡΑΘΏΝΑ

2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ by ΜιχάληςΑποστολόπουλος

ΠΗΓΗ. ΟΧΙ ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ-ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ. Ανακύκλωση ΤΩΡΑ

Categories