Δημοτικό Συμβούλιο Σαρωνικού 3/2/16. Video & πίνακας αποφάσεων

Πάνω από 4,5 ώρες  η συνεδρίαση – Κορυφαίο θέμα η ενημέρωση από τον Δικηγόρο κο Κατερινόπουλο για τα ζητήματα εκμετάλλευσης της Παραλίας Αλυκών από τον Δήμο Σαρωνικού. Δείτε οπωσδήποτε το Γ’ μέρος όπου αποτυπώνεται όλο το ιστορικό  και οι περαιτέρω ενέργειες του Δήμου- Ξέσπασμα ΣΑΒΒΑ ΓΚΕΡΑΛΗ για τις παλαιότερες κατηγορίες περί μνημονίου με την ΕΤΑΔ-Ομόφωνο ψήφισμα συμπαράστασης στις απεργιακές κινητοποιήσεις – Ξεκίνησαν ήδη οι συνδέσεις αποχετευτικού Καλυβίων στο ΚΕΛ Μαρκοπούλου, ακολουθεί ο Κουβαράς – Αντιπλημμυρικό Αναβύσσου: Ο κόσμος το’χει “τούμπανο” και ….. τσιμεντώνονται οι αγωγοί που καταλήγουν στο νέο έργο και μαζί οι ένοχοι του εγκλήματος – Η επιστολή του Συλλόγου Κ ΣΩΤΗΡΙΟΥ για την μη παραχώρηση του Αμφιθεάτρου με ερώτηση Τσαλικίδη, “με χρέωση” βάσει παλαιότερης απόφασης, απαντά ο Δήμαρχος, να καταργηθεί η απόφαση ζητά η μειοψηφία συνηγορούντος και του Μ.Χαρίτου – Για την εξέλιξη του σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων ενημερώνει ο Δήμαρχος.

Α’ ΜΕΡΟΣ. ΕΗΔ και ερωτήσεις


Β’ ΜΕΡΟΣ. ΘΕΜΑΤΑ 1-11


Γ΄ΜΕΡΟΣ. Θέματα 12-14

12. «Λήψη απόφασης για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης Ε 1347/2015 κατά των Υπουργών 1. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 2. Οικονομικών για την ακύρωση Του άρθρου 4 παρ. 1 εδάφιο α, της ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ2015 [ΦΕΚ Β 578/9.4.2015] που ορίζει ότι «Εξαιρούνται από την παραχώρηση του άρθρου 1 οι κοινόχρηστοι χώροι α: όταν η διαχείριση τους ανήκει σε άλλους φορείς πλην του Υπουργείου Οικονομικών (Λιμενικά Ταμεία, Οργανισμούς Λιμένων, ΕΤΑΔ ΑΕ κλπ)» και της με αριθμό πρωτοκόλλου 8107/747/5.5.2015 πράξης της Περιφερειακής Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Αττικής – Τμήμα Αιγιαλού & Παραλίας που αφορά τις Αλυκές Αναβύσσου»

Στην συζήτηση γίνεται πλήρης αναδρομή του ιστορικού για τις καντίνες των ΑΛΥΚΩΝ, κυρίως όμως εστιάζεται στο ότι  ο Δήμος Σαρωνικού θα συνεχίσει να διεκδικεί το δικαίωμα εκμίσθωσης των παραλιών κόντρα σε οποιαδήποτε ΚΥΑ. Ο δικαστικός αγώνας τον οποίον συνεχίζει ο Δήμος (αυτό ήταν και η πρόταση την οποία δέχτηκε το Δημοτικό Συμβούλιο), εάν κερδηθεί, ανοίγει ο δρόμος για την εκμετάλλευση των παραλιών από τους Δήμους, όχι μόνο στον Σαρωνικό αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα, τόνισε ο Δήμαρχος και ο κος Κατερινόπουλος.

13.Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου (Κων/νου Κατερινόπουλου) σύμφωνα με το άρθρο 281, παρ.3 του Ν 3463/2006, για την επιμέλεια επιστροφής δύο (2) απαλλοτριωμένων ακινήτων του Δήμου στον Αγ. Νικόλαο Αναβύσσου (ΚΥΑ Α23772/7985/29/9/1973 ΦΕΚ 267/1973.

Η χθεσινή απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου (θέμα 13), έδωσε την εξουσιοδότηση στον κο Κατερινόπουλο να χειριστεί την απόφαση που αφορά απαλλωτριωμένη υπέρ του Δήμου Σαρωνικού στον Αγ. Νικόλαο Αναβύσσου  προκειμένου να γίνουν οι διαδικασίες για να οριστεί το τίμημα που θα πρέπει να καταβάλει ο Δήμος Σαρωνικού πριν την έναρξη ισχύος του νέου Νόμου ο οποίος είναι δυσμενέστερος . -Δείτε το ξέσπασμα Γκέραλη στην 1:33 hr

14.Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου (Κων/νου Κατερινόπουλου) σύμφωνα με το άρθρο 281, παρ.3 του Ν 3463/2006, για την υπόθεση μίσθωσης έκτασης στο Θυμάρι Π. Φώκαιας. Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

Screenshot_1306 Screenshot_1307 Screenshot_1308 Screenshot_1309

[sam id=”6″ codes=”true”]
Categories