Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Καλυβίων με ρυθμούς ..χελώνας. (video-photo)

Screenshot_1415Ο ΧΑΔΑ Καλυβίων (ανενεργός πια) βρίσκεται στην θέση «Τιπότι – Κρούδι» και  ο χώρος ανήκει στον τέως δήμο Καλυβίων  , ενώ απέχει περίπου 2 km από τον πλησιέστερο οικισμό.

Τα ποσοτικά χαρακτηριστικά των υφιστάμενων αποθέσεων βάσει σχετικής μελέτης προσδιορίζονται σε συνολικό όγκο απορριμμάτων  526.000 m3, ενώ ο ΧΑΔΑ καταλαμβάνει έκταση 36 στρεμμάτων περίπου, με το μέσο ύψος του απορριμματικού αναγλύφου να ανέρχεται σε 15 m.

Η ιστορία αποκατάστασης των ΧΑΔΑ, έρχεται από το 2013,  όταν στις 6/9,  η εταιρεία ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΕ, που ήταν η προσωρινή ανάδοχος σε 3 έργα αποκατάστασης ΧΑΔΑ, των Μεγάρων, της Κερατέας και της ΝΑ Αττικής (Καλύβια -Φώκαια),  ενημερώνει τον ΕΔΣΝΑ ότι δεν μπορεί να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές και για τα τρία έργα, παρά μόνο για το έργο στα Μέγαρα. Το ζήτημα συζητιέται στη συνεδρίαση της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ, στις 9/9/2013, αλλά αναβάλλεται η λήψη απόφασης.

ΧΑΔΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ.Still001Στην επόμενη συνεδρίαση της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ (17/9/2013) ξανασυζητιέται το θέμα, μόνο που δεν φαίνεται να θίγεται το ζήτημα των εγγυητικών επιστολών. Τουλάχιστον, στα δημοσιοποιημένα στη «Διαύγεια» πρακτικά. Έρχεται, όμως, με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του ΕΔΣΝΑ, ένα άλλο θέμα και στις τρεις περιπτώσεις, διατυπωμένο με πανομοιότυπο τρόπο. Αναφέρεται ότι στην αυτοψία, που προηγήθηκε της κατακύρωσης του διαγωνισμού, «διαπιστώθηκε η ύπαρξη πρόσφατων αποθέσεων απορριμμάτων και ογκωδών υλικών, οι οποίες μεταβάλλουν σημαντικά το ανάγλυφο, την έκταση και τον όγκο του υφιστάμενου ΧΑΔΑ. Επομένως η υπάρχουσα μελέτη χρήζει τροποποίησης, αφού υπάρχει προφανής αλλαγή του φυσικού και κατά συνέπεια, του οικονομικού αντικειμένου του έργου.

Με αυτά τα δεδομένα, η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  του ΕΔΣΝΑ αποφασίζει την ακύρωση των τριών διαγωνισμών, με σκοπό την επανάληψή του  με νέους όρους.

Μετά από μεγάλη περίοδο απραξίας, τον Αύγουστο του 2015 με πρωτοβουλία της νέας Διοίκησης του ΕΔΣΝΑ, ξεκινούν οι νέοι διαγωνισμοί, με διαχωρισμένα όμως αντικείμενα.

ΧΑΔΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ.Still002Ο Διαγωνισμός για την αποκατάσταση των παλαιών χωματερών (ΧΑΔΑ), Καλυβίων και Π.Φώκαιας ολοκληρώθηκε στις 5/8/15 και ταυτόχρονα,  με ξεχωριστούς διαγωνισμούς, τα άλλα 2 έργα αποκατάστασης, για τον ΧΑΔΑ Κερατέας και τον ΧΑΔΑ Μεγάρων . (Η Δημοπράτηση έγινε την Μ.Τετάρτη 8/4/2015).

Και τα 4 έργα (σε 3 διαγωνισμούς) ανατέθηκαν στην Εταιρεία ΥΡΙΑ που πρόσφερε εκπτώσεις από 52% έως 57%.

Τα έργα χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και θα έπρεπε να ολοκληρωθούν μέχρι την 31/12/2015 

Απαιτούμενες εργασίες παρέμβασης (επιγραμματικά) :

Χωματουργικές εργασίες συλλογής διάσπαρτων απορριμμάτων από την συνολική έκταση του ΧΑΔΑ, και συγκέντρωσης τους επί της κυρίως ρυπασμένης περιοχής.
ΧΑΔΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ.Χ9Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης και εξομάλυνσης του αναγλύφου.
Έργα διαχείρισης ομβρίων.
Έργα διαχείρισης βιοαερίου.
Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης ΧΑΔΑ
Έργα πρασίνου και άρδευσης
Λοιπά έργα υποδομής (περίφραξη, πύλη κλπ)

Επισκεφθήκαμε τον ΧΑΔΑ Καλυβίων, χθες 11/2/16, για να καταγράψουμε τις εργασίες, νομίζοντας πως θα συναντούσαμε ένα οργανωμένο εργοτάξιο σε πλήρη εξέλιξη, αντάξιο των έργων που πρέπει να γίνουν βάσει των τεύχους που προηγουμένως διαβάσαμε ΕΔΩ. Δεν αντιληφθήκαμε όμως κάτι τέτοιο και πραγματικά μας δημιουργήθηκαν πολλά ερωτηματικά ,όπως πχ πώς  ο ίδιος εργολάβος θα περατώσει το έργο σε 6 μήνες (αυτό που θα έπρεπε να τελειώσει μέχρι τον ΔΕΚ 2015) ταυτόχρονα με τα έργα αποκατάστασης των ΧΑΔΑ Π.Φώκαιας, Μεγάρων και Κερατέας με ένα μόνο μόνο μηχάνημα τοποθετημένο στον ΧΑΔΑ  ΚαλΥΒΊΩΝ   και με τόσο αργή πρόοδο εργασιών που αποτύπωσε η κάμερα (η ώρα επίσκεψης ήταν 1μμ) καθώς το βουνό των απορριμμάτων στέκεται εκεί αμετάβλητο σχεδόν!!

Και αλήθεια, πως μπορεί να διασφαλιστεί η μείωση της ποσότητας των απορριμμάτων όταν ο χώρος είναι αφύλαχτος και μη περιφραγμένος καθώς  σύμφωνα με την σύμβαση, απόλυτα υπεύθυνος είναι ο εργολάβος στον οποίον ανατέθηκε η αποκατάσταση και όχι ο Δήμος η η Περιφέρεια η όποιος άλλος; Να σημειώσουμε επίσης, ότι στο χώρο δεν υπάρχουν πια οι τράκτορες του Δήμου Σαρωνικού στους οποίους αδειάζουν τα απορριμματοφόρα για την μεταφορά των απορριμμάτων στην Φυλή.

Προς ενημέρωση, παραθέτουμε τους όρους φύλαξης του εργοταξίου όπως αναγράφονται στην δημοπράτηση κάτι που δεν είδαμε κατά την χθεσινή επίσκεψη.

ΧΑΔΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ6911.1.2 Πύλη εισόδου
Η κεντρική πύλη εισόδου του ΧΑΔΑ θα αποτελείται από δύο πλαίσια. Θα έχει συνολικό πλάτος 4,00 m. Η πύλη ορίζεται από δύο υποστυλώματα 30 x 30 cm και ύψος 2,00 m.
Οι θύρες θα είναι ανοιγόμενες και θα κατασκευαστούν από ενισχυμένη κοιλοδοκό σιδήρου 100 x 100 x 3 mm. Για το άνοιγμα των δύο φύλλων θα χρησιμοποιηθούν οχτώ μεντεσέδες βαρέως τύπου για την σωστή λειτουργία και την ασφάλεια της πόρτας.
Εσωτερικά το κάθε πλαίσιο θα καλύπτεται από συρματόπλεγμα ίδιο με αυτό της περίφραξης Ο ωφέλιμος χώρος διέλευσης καθορίζεται από την απόσταση μεταξύ των υποστυλωμάτων, η οποία είναι 6,00m.
Η πόρτα θα ανοιγοκλείνει χειροκίνητα και θα κλειδώνει ώστε να επιτρέπεται η είσοδος σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

11.1.3 Ενημερωτική πινακίδα
Στην είσοδο του ΧΑΔΑ θα τοποθετηθεί πινακίδα πληροφοριών όπου θα αναγράφονται:
• Τίτλος έργου
• Το όνομα, η διεύθυνση και το τηλέφωνο το Φορέα
• Υλοποίησης / Επίβλεψης / Διαχείρισης (λειτουργίας)
• Ανάδοχος του Έργου
• Τα τηλέφωνα επείγουσας ανάγκης
(Τα ανωτέρω είναι ενδεικτικά. Η πινακίδα πληροφοριών θα είναι σύμφωνη με τις σχετικές απαιτήσεις του χρηματοδοτικού προγράμματος στο οποίο έχουν ενταχθεί).

Κλείνοντας, και για λόγους αντικειμενικότητας, θα πρέπει να τονίσουμε ότι ψάξαμε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και βρήκαμε τις πρώτες πληρωμές που καταβλήθηκαν στον εργολάβο τον ΔΕΚ 2015 αναφορικά με τα έργα Κερατέας και Μεγάρων τα οποία ήταν 70.878 eur και 113.096 eur αντίστοιχα, μα καμία πληρωμή για το έργο Καλυβίων η Π.Φώκαιας.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 1Η ΠΛΗΡΩΜΗ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΜΕΓΑΡΩΝ 1Η ΠΛΗΡΩΜΗ 

Δείτε το video που αποτύπωσε η κάμερα του Paraktios και φυσικά θα παρακολουθούμε από κοντά τη πορεία των εργασιών καθώς επίσης και την αντίστοιχη καταγραφή της αποκατάστασης του ΧΑΔΑ Π.Φώκαιας στην οποία ακόμα δεν έχει εμφανιστεί ο εργολάβος.

Για την ταλαιπωρία, αποζημιωθήκαμε με την ωραιότατη θέα που απολαύσαμε για αρκετή ώρα.

ΧΑΔΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[sam id=”6″ codes=”true”] [wonderplugin_carousel id=”25″]

 

Categories