Το ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε την Cosco νικήτρια για τον ΟΛΠ

Μια μέρα αφού το Στε απέρριψε τις αιτήσεις φορέων του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, που ζητούσαν να ακυρωθούν οι αποφάσεις ΤΑΙΠΕΔ του έτους 2014 για τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «τυπικούς λόγους», ανακοινώθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ ότι η Cosco είναι ο προτιμώμενος επενδυτής για το 67% των μετοχών του ΟΛΠ

Στο ΣτΕ κατά του ΤΑΙΠΕΔ είχαν προσφύγει οι Δικηγορικοί Σύλλογοι Πειραιά και Θεσσαλονίκης, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, η Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδος και η Ένωση Μονίμων και Δοκίμων Λιμενεργατών του Δημοσίου.

Χωρίς να εξεταστούν τα συνταγματικά και νομικά ζητήματα που έθεταν οι φορείς του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, το ΣτΕ, με τις υπ’ αριθμ. 506 έως 510/2016 αποφάσεις του, απέρριψε όλες τις προσφυγές των φορέων για «τυπικούς λόγους» ως εκπρόθεσμες.

Επιπλέον, οι δικαστές ανέφεραν ότι δεν μπορεί να ζητηθεί ακύρωση της πρόσκλησης του ΤΑΙΠΕΔ για εκδήλωση ενδιαφέροντος προς απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο του ΟΛΠ και του ΟΛΘ, καθώς η πρόσκληση αυτή «δεν έχει χαρακτήρα εκτελεστής διοικητικής πράξεως υποκειμένης στον ακυρωτικό έλεγχο του ΣτΕ».

Σήμερα, Τετάρτη, μια μέρα μετά, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε την Cosco προτιμώμενο επενδυτή για το 67% των μετοχών του ΟΛΠ, στην σημερινή του συνεδρίαση, αφού σύμφωνα με την ανακοίνωσή του εξέτασε τα τυπικά δικαιολογητικά που εμπρόθεσμα προσκόμισε η κινεζική εταιρεία.

Αυτό που μένει πλέον για την υπογραφή της σύμβασης και την ολοκλήρωση της συναλλαγής, είναι η έγκριση του φακέλου του διαγωνισμού από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

thepressproject

Categories