ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ από την ΕΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

Η ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΏΝ ΕΚΔΟΤΏΝ ΤΟΠΙΚΏΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ και ο Σύλλογος «ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ» υπέγραψαν την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2016 ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ, με σκοπό την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού της Αττικής, την ενεργοποίηση των πολιτών για συμμετοχή και την άρτια πληροφόρησή ενεργών κοινωνικών ομάδων σε τομείς όπου οι πολίτες συλλογικά έρχονται σε επαφή με την Δημόσια Διοίκηση.

Η κοινή δράση των δύο σωματείων, εκπορεύεται από την συμπληρωματικότητα και την κοινή ενασχόληση και εμπειρία σε διάφορος τομείς όπως οι ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, Η ΈΛΛΕΙΨΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, Ο ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΟΙ ΑΝΑΞΙΟΠΟΙΗΤΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ, τα ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ και η ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ και η κοινή τους αντίληψη ότι η πληροφόρηση, η ευαισθητοποίηση του κόσμου, η οργανωμένη συλλογική λειτουργία, καθώς και η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ στις δράσεις του μπορούν να απαλείψουν πολλές από τις διαπιστωμένες παθογένειες.

Στην προσπάθεια αυτή συμφώνησαν ότι απαραίτητος παράγοντας επιτυχίας του σκοπού είναι η στενή συνεργασία με άλλα σωματεία που εξειδικεύονται σε σχετικούς τομείς, με Δήμους και Περιφέρειες καθώς και με Υπουργεία και Δημόσιους Οργανισμούς που εξειδικεύονται σε επιμέρους τομείς της δημόσιας διαχείρισης.

Η συμπληρωματικότητα των δύο σωματείων εδράζεται στο γεγονός ότι ο μεν Σύλλογος Εν Δράσει διαθέτει: ένα πλούσιο επιστημονικό δυναμικό εξειδικευμένων σε κάθε τομέα μελών, με μεγάλη εμπειρία και ενασχόληση καθώς και Διαχειριστική Ικανότητα υλοποίησης των έργων, η δε Ενωση Ιδιοκτήτων Τοπικών Εφημερίδων Αττικής διαθέτει ένα δίκτυο μελών σχεδόν σε όλους τους δήμους της Αττικής, επικοινωνεί καθημερινά με τις τοπικές κοινωνίες και τους ενεργούς πολίτες και ταυτόχρονα διαθέτει εργαλεία προβολής και ευαισθητοποίησης για τις δράσεις με μεγάλη απήχηση.

Στην κατεύθυνση αυτή Η ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΏΝ ΕΚΔΟΤΏΝ ΤΟΠΙΚΏΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ και ο Σύλλογος «ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ» συμφώνησαν να υλοποιήσουν τα παρακάτω έργα:

  • Δημιουργία Παρατηρητηρίου Πολιτών για τις Δημόσιες Συμβάσεις:

Πρόκειται για την δημιουργία ενός διαδικτυακού κόμβου διαδραστικού χαρακτήρα, όπου κάθε πολίτης ΔΗΜΟΣΙΑ, θα μπορεί να αξιολογεί μία δημόσια σύμβαση ως προς το αποτέλεσμά της, να καταθέτει τις παρατηρήσεις του, να ανταλλάσσει απόψεις, να πληροφορείται για όλες τις διαδικασίες και να λαμβάνει συμβουλές για τον χειρισμό και τα δικαιώματά του ως πολίτης. Το ίδιο το Παρατηρητήριο θα αξιολογεί τις συμβάσεις που προτείνουν οι πολίτες και θα εκδίδει δημόσια πορίσματα σε συνεργασία με τις δημόσιες αρχές.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του εγχειρήματος είναι η εκπαίδευση μιας μεγάλης ομάδας πολιτών από διάφορους δήμους της Αττικής για την χρήση του συστήματος και η συσσώρευση εμπειρία για την τελική διαμόρφωσή του (Διαδικασία Διαβούλευσης).

Σκοπός είναι ο Τελικός Αποδέκτης της διαδικασίας και των συμπερασμάτων του συστήματος να είναι οι τεχνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες προμηθειών της δημόσιας διοίκησης.

Ο Σύλλογος Εν Δράσει αναλαμβάνει την κατασκευή του κόμβου, την ενημέρωση του με όλο το απαραίτητο υλικό, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς κάθε ενδιαφερόμενο και την εκπαίδευση των τοπικών ομάδων πολιτών – χρηστών.

Η ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΏΝ ΕΚΔΟΤΏΝ ΤΟΠΙΚΏΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ αναλαμβάνει την προβολή της δράσης σε τοπικό επίπεδο (Διάχυση), την οργάνωση των τοπικών ομάδων πολιτών και την διοργάνωης σεμιναρίων κατά ομάδα δήμων.

  • Δημιουργία ΚΟΜΒΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Πρόκειται για την δημιουργία ενός ψηφιακού λογιστικού συστήματος, σε συνεργασία με μια ομάδα Δήμων, όπου κάθε πολίτης θα μπορεί να προσφέρει ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ στο ΣΥΣΤΗΜΑ τις υπηρεσίες του ή τα αγαθά που διαθέτει και να πάρει από το ΣΥΣΤΗΜΑ ότι του είναι χρήσιμο ως επιβράβευση.

Με την δημιουργία του ΚΟΜΒΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ θα αξιοποιηθεί ο ελεύθερος χρόνος συνταξιούχων, ανέργων, ή επαγγελματιών και θα πάρει ανταλλακτική αξία, θα δοθεί η ευκαιρία σε επιστήμονες και επιτηδευματίες να δείξουν τις ικανότητές τους, ενώ ταυτόχρονα θα αναπτυχθεί η συνείδηση εθελοντισμού, συλλογικότητας και κοινωνικής αλληλεγγύης.

Η συμμετοχή των δήμων κρίνεται απαραίτητη, καθώς αυτοί με τις δομές τους θα μπορούν να καθιερώσουν μια διαδικασία πιστοποίησης φερεγγυότητας για τα μέλη του Συστήματος.

Ο Σύλλογος Εν Δράσει αναλαμβάνει την κατασκευή του κόμβου, την οργάνωση των δομών των δήμων, την λειτουργία του συστήματος και την εκπαίδευση των λειτουργών.

Η ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΏΝ ΕΚΔΟΤΏΝ ΤΟΠΙΚΏΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ αναλαμβάνει την προβολή της δράσης σε τοπικό επίπεδο (Διάχυση).

  • Κατάρτιση Μελών Δ.Σ. Τοπικών Ερασιτεχνικών Αθλητικών Συλλόγων

Πρόκειται για μία συμβουλευτική ψηφιακή πλατφόρμα που θα περιέχει κάθε πληροφορία που είναι απαραίτητη για τους εθελοντές που ασκούν την διοίκηση στα Τοπικά Ερασιτεχνικά Σωματεία ενώ ταυτόχρονα θα παρέχει την δυνατότητα δημόσιου διαλόγου με τους εμπλεκόμενους στο θέμα του τοπικού αθλητισμού.

Η πλατφόρμα θα περιέχει από λογιστικές πληροφορίες μέχρι θέματα προπονητικής, ασφάλειας αθλητικών χώρων, προδιαγραφές, αρχές και πρακτικές αθλητικού management και marketing, μέχρι συμβουλές διατροφής και προληπτικής ιατρικής.

Επίσης θα περιέχει forum ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών.

Θεμιτή κρίθηκε η συνεργασία με Δημοτικούς Οργανισμούς Αθλησης.

 

Ο Σύλλογος Εν Δράσει αναλαμβάνει την κατασκευή του κόμβου, την ενημέρωση του με όλο το απαραίτητο υλικό, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς κάθε ενδιαφερόμενο και την εκπαίδευση των τοπικών ομάδων πολιτών – χρηστών.

Η ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΏΝ ΕΚΔΟΤΏΝ ΤΟΠΙΚΏΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ αναλαμβάνει την προβολή της δράσης σε τοπικό επίπεδο (Διάχυση), την οργάνωση των τοπικών Δ.Σ. των Συλλόγων και την διοργάνωση σεμιναρίων κατά ομάδα δήμων.

  • Πολιτιστική Αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων δημόσιων χώρων

Πρόκειται για ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ εκπαιδευτικές – διαδραστικές διοργανώσεις σε αναξιοποίητους δημόσιους χώρους με σκοπό την αναζωογόνηση τους και την μετατροπή τους σε ζωντανές εστίες συνάθροισης της γειτονιάς.

Με πολύ μικρές ελαφριές και ιδιαιτέρως χαμηλού κόστους παρεμβάσεις, διοργανώνονται σε δομημένους ή υπαίθριους χώρους, εκπαιδευτικές εκδηλώσεις με διαδραστικά σενάρια και με την συμμετοχή των ίδιων των ανθρώπων της γειτονιάς ως διοργανωτές.

Τα σενάρια περιέχουν εκπαιδευτικό υλικό για την ιστορία της πόλης, την ανακύκλωση, την γνωριμία της φύσης, την μυθολογία, τις ανασκαφές και άλλα αντικείμενα ευαισθητοποίησης των πολιτών, ανάλογα με το χώρο.

Βασικός σκοπός της δράσης είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι της γειτονιάς να εκπαιδευτούν, να λειτουργήσουν ως διοργανωτές και να δώσουν ζωή σε χώρους που σήμερα ρημάζουν και αποτελούν εστία μολύνσεως ή παραβατικότητας στην γειτονιά.

Στην ίδια κατεύθυνση μπορούν να αξιοποιηθούν με διοργανώσεις και υπαίθριοι χώροι οι οποίοι θα υποδεχτούν πλήθος κόσμου που θα συμμετάσχει σε εκπαιδευτικές δράσεις.

Ο Σύλλογος Εν Δράσει αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και τις κατασκευές για την διαμόρφωση κατάλληλου περιβάλλοντος, την δημιουργία των εκπαιδευτικών σεναρίων και την εκπαίδευση τοπικών ομάδων πολιτών  που θα λειτουργήσουν ως διοργανωτές.

Η ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΏΝ ΕΚΔΟΤΏΝ ΤΟΠΙΚΏΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ αναλαμβάνει την προβολή της δράσης σε τοπικό επίπεδο (Διάχυση), την οργάνωση των τοπικών ομάδων πολιτών  και την διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων.

  • Κατάρτιση Μελών Συλλόγων Γονέων και Μαθητών

Πρόκειται για μία συμβουλευτική ψηφιακή πλατφόρμα που θα περιέχει κάθε πληροφορία που είναι απαραίτητη για τους Γονείς και Μαθητές που συμμετέχουν στα συλλογικά τους όργανα.

Η πλατφόρμα θα περιέχει από λογιστικές πληροφορίες μέχρι θέματα παιδαγωγικής, εκπαίδευσης, ασφάλειας, διαδικασιών, αρμοδιοτήτων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, κανονισμών λειτουργίας κλπ.

Επίσης θα περιέχει forum ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών.

Με την πλατφόρμα αυτή αναπτύσσεται η δημοκρατία και η συμμετοχή στο σχολείο και οι γονείς και οι μαθητές αποκτούν την δυνατότητα υπεύθυνης και αποτελεσματικής παρέμβασης εντός των ορίων των δικαιωμάτων τους.

Ο Σύλλογος Εν Δράσει αναλαμβάνει την κατασκευή του κόμβου, την ενημέρωση του με όλο το απαραίτητο υλικό, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς κάθε ενδιαφερόμενο και την εκπαίδευση των τοπικών συλλόγων – χρηστών.

Η ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΏΝ ΕΚΔΟΤΏΝ ΤΟΠΙΚΏΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ αναλαμβάνει την προβολή της δράσης σε τοπικό επίπεδο (Διάχυση), την οργάνωση των τοπικών ομάδων πολιτών  και την διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων.

Ο Σύλλογος Εν Δράσει και Η ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΏΝ ΕΚΔΟΤΏΝ ΤΟΠΙΚΏΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ συμφώνησαν επίσης, με την ολοκλήρωση των σχεδιασμών για την Διαχείριση των Απορριμμάτων της Αττικής και την ολοκλήρωση των πεζοδιαδρομών και ποδηλατοδρόμων στον οικιστικό ιστό, να συνδιοργανώσουν δράσεις για την ευαισθητοποίηση του κόσμου στο θέμα της ανακύκλωσης και της Βιώσιμη κινητικότητας.

 

 

Categories