Ολόκληρο το Δημοτικό Συμβούλιο Σαρωνικού της 2/3/16. video -Πίνακας Αποφάσεων

Το Προσφυγικό και οι απόψεις του Σώματος για τη περίπτωση φιλοξενίας Προσφύγων στον Δήμο Σαρωνικού – Η εξέλιξη με τις επικίνδυνες διασταυρώσεις – Λογοδοσία Δημάρχου στις 29/3 – Ερώτηση Δ.Συμβούλου για το Καρναβάλι ΧΛΟΑ – έγκριση εσόδων-εξόδων Δ τριμήνου 15 -έγκριση μελέτης ηλεκτροφωτισμού Γηπέδου Αναβύσσου

Ερωτήσεις για Προσφυγικό. πατήστε ΕΔΩ

Ερώτηση για Διασταυρώσεις πατήστε ΕΔΩ

Ερώτηση Δ.Κατσούλη για Καρναβάλι  ΧΛΟΑ (7:58) Διορθώνουμε τον Δ.Κατσούλη καθώς εκ παραδρομής ανέφερε το όνομα Ηλία Μπουκουβάλα αντί Ηλία Πατσιαούρα, όπως και ο ίδιος δήλωσε στον κο Μπουκουβάλα μετά την συνεδρίαση. Στο ζήτημα του  ΧΛΟΑ αναφορά έκανε και ο Δήμαρχος (πατήστε ΕΔΩ)

ΕΗΔ. Ορθή Επανάληψη της 250/2015 απόφασης Δ.Σ. περί «Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαρωνικού έτους 2016 (6:30)

θεμα 1. Ο Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2015 στις 29/3. (13 58)

θεμα 2.   ‘Εγκριση Προϋπολογισμού Ένωσης Γονέων Νοητικώς Υστερούντων Ατόμων (ΕΓΝΥΑ) έτους 2016. Ορίζεται τριμελής επιτροπή εποπτείας – παρακολούθησης του Σωματείου αποτελούμενη από τους  δημοτικούς Συμβούλους: 1. Μποστανίτη Αντώνιο 2. Γεωργοπούλου Παναγιώτα 3. Γκίνη Μαρία    (16 30)

θεμα 3. Παρουσίαση και έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων δ΄ τριμήνου του προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού έτους 2015.  Τo Δημοτικό Συμβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ εγκρίνει την έκθεση εσόδων – εξόδων.  (35 52)

θεμα 4. Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης (42 42)

θεμα 5. Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού ΠΑΡΑΛΙΑΣ Αναβύσσου (46 00)

θέμα 6.  Έγκριση μελέτης του έργου « Κατασκευή Ηλεκτροφωτισμού γηπέδου Δ.Ε. Αναβύσσου      (49 43)

θέμα 7. Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου «Διαμόρφωση Κ/Χ στο ΟΤ 140 (55 50)

θέμα 8.  παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης) – της επικαιροποιημένης μελέτης του υποέργου (2) με τίτλο “Συνδέσεις υφιστάμενων παροχών με νέα δίκτυα ύδρευσης». (56 56)

θέμα 9. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου εντός του κτιρίου που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Δ.Κ. Αναβύσσου, για τη στέγαση του γραφείου Κτηματογράφησης για το Δήμο Σαρωνικού (58 40)

θέμα 10. απόφαση περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης οχήματος (1 14)

θέμα 11. Λήψη απόφασης περί καταβολής σε χρήμα της αξίας του γάλακτος που δικαιούνται υπάλληλοι του Δήμου (1 19)

θέματα 12-15 . (1 24 έως τέλος)

Screenshot_1454 Screenshot_1455

 

Screenshot_1456

[sam id=”6″ codes=”true”]

 

Categories