Συνοπτική κατάσταση Προυπολογισμού- Απολογισμού ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 2016

Εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ο Προυπολογισμός 2016 του Δήμου Σαρωνικού που είχε ψηφιστεί στις 15/12 /2015 του οποίου συνοπτικός Πίνακας  δημοσιεύθηκε στο site του Δήμου Σαρωνικού.

Screenshot_1476

Categories