ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ: “ΟΧΙ” ΤΟΥ ΔΗΜ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΥΔΑΠ

Ο ∆ήµος Μαρκοπούλου, δηλώνει την πλήρη αντίθεσή του, στον προτεινόµενο από την ΕΥ∆ΑΠ σχεδιασµό, που αφορά στην Αποχέτευση της παραλιακής ζώνης του ∆ήµου Σαρωνικού, στο ΚΕΛ Μαρκοπούλου, µε κατασκευή, δίπλα στο υπάρχον ΚΕΛ, δίδυµου ΚΕΛ, στο χώρο της «ΜΕΡΕΝΤΑΣ».
Σε καµία περίπτωση, δεν δεχόµαστε λύση, η οποία θα επιβαρύνει περισσότερο την περιοχή µας, διότι πριν απ’ όλα και από θέση αρχής, υποστηρίζουµε, ότι κάθε ∆ήµος και στην περίπτωσή µας, ο ∆ήµος Σαρωνικού, θα πρέπει ο ίδιος, να φέρει τα βάρη της ανάπτυξής του, ενώ δευτερευόντως, σηµειώνουµε και παράλληλα επισηµαίνουµε, ότι δεν υπάρχει σχετική επεξεργασµένη πρόταση, που να στηρίζεται τεχνοκρατικά, σε κάποια Μελέτη, που να έχει την παραίτητη, επιστηµονική και τεχνική εγκυρότητα και ωρίµανση.

ΟΧΙ κατά πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου στο σχέδιο της ΕΥΔΑΠ γιά τη σύνδεση αποχέτευσης των παραλιακών περιοχών του Δήμου Σαρωνικού στο Μαρκόπουλο. Δείτε όλη την απόφαση από τα Πρακτικά Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου της 11/3/16.

85 2016 ds_ΩΔ6ΜΩΛΝ-5ΨΕ

Πρόσφατη ανάρτηση του Paraktios.gr σχετικά με το θέμα.

[sam id=”6″ codes=”true”]
Categories