2 συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου στις 9/5. Εκλογή νέου Γραμματέα

Δύο Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού έχουν προγραμματιστεί για την Δευτέρα  9/5/16.

Η πρώτη συνεδρίαση είναι η τακτική με τα θέματα που δημοσιεύονται στην σχετική πρόσκληση και ξεκινάει στις 6μμ,  ενώ η δεύτερη συνεδρίαση αρχίζει στις 7μμ, είναι ΕΙΔΙΚΗ και αφορά αποκλειστικά στην αποδοχή της παραίτησης του Γραμματέα Δ. Κατσούλη και εκλογή νέου.

Όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενη ανάρτηση, η θέση του Γραμματέα πρέπει να πληρωθεί από Σύμβουλο της μειοψηφίας και θα “παίξει” μεταξύ Αγγελικής Ράπτη και Νίκου Βολάκου, καθώς η παράταξη του Μ.Τσαλικίδη εκπροσωπείται ήδη  από τον Γ. Τζιβίλογλου που κατέχει τη θέση του Αντιπροέδρου.

Πληροφορίες φέρουν την Αγγελική Ράπτη να μην διεκδικεί τη θέση του Γραμματέα και συνεπώς ο Ν. Βολάκος είναι ο μοναδικός ¨μνηστήρας”. Σε περίπτωση άρνησης του τελευταίου, η θέση του Γραμματέα θα πληρωθεί από την πλειοψηφία.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 9 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα την 9η Μαϊου του έτους 2016, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:00 με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αναμόρφωση (3η ) προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού οικονομικού έτους 2016. Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου και Προμηθειών

2. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 166.359,96 € από το Εθνικό Τμήμα του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το έργο “κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στην κοινότητα Κουβαρά”. Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου και Προμηθειών

3. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 15.883,74 € από το Εθνικό Τμήμα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το έργο “Συνδέσεις υφισταμένων παροχών με νέα δίκτυα ύδρευσης Δ.Ε. Καλυβιων” και ορισμός εκπροσώπου & διαχειριστή του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά με το έργο. Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου και Προμηθειών

4. Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 43.430,00 € από το ΥΠ.ΕΣ της β’ κατανομής ΚΑΠ έτους 2016 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολείων αρμοδιότητας Δήμου Σαρωνικού και για καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους. Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου και Προμηθειών

5. Παρουσίαση και έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Α΄ τριμήνου του προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού έτους 2016. Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

6. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την «Διεκπεραίωση εργασιών τακτοποίησης αυθαιρέτων κτισμάτων. Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου και Προμηθειών.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ


Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σας προσκαλώ σε ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα την 9η Μαΐου του έτους 2016, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 παρ.7 του Ν.3852/2010, με θέμα:

Αποδοχή παραίτησης Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου και εκλογή νέου Γραμματέα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ

Categories