Καταγράφουμε τις καντίνες στον Δήμο Σαρωνικού. Ακόμα μία καινούργια στο Θυμάρι φέτος.

DSC00269Πυρετώδεις οι προετοιμασίες για τη καλοκαιρινή σεζόν από τους εκμεταλλευτές των καντινών στις παραλίες του Δήμου μας, με κάποιες  να “ξαναστήνονται” και άλλες να αναδιοργανώνονται καθώς δεν σταμάτησαν να λειτουργούν ποτέ.

Καταγράφουμε λοιπόν την κατάσταση όπως διαμορφώνεται μέχρι σήμερα. Το καινούργιο στοιχείο, αναμφίβολα είναι η προσθήκη-κατόπιν διαγωνισμού- ακόμα μίας Καντίνας στο Θυμάρι και η παράτασης λειτουργίας  3 παλαιότερων καντινών μέσω δικονομικών μέτρων για 4 ακόμα χρόνια.

Κατά τ άλλα, ξεκινώντας από την Γαλάζια Ακτή συνεχίζει τη λειτουργία της για δεύτερη χρονιά η Καντίνα (Νεράτζης) που καθυστερημένα πέρσι δημοπρατήθηκε με μείωση του μισθώματος από 75000 σε 60000, μείωση που ίσχυσε τον περσινό χρόνο αναλογικά σε όλες τις καντίνες λόγω capital controls. Η περίπτωση αυτή υπάγεται στο καθεστώς παραχώρησης μέσω ΚΥΑ η οποία δεν έχει ακόμα εκδοθεί για τη νέα σεζόν. Ο εκμεταλλευτής έχει υπογράψει τη σύμβαση με τον Δήμο, όμως η ΕΤΑΔ αρνήθηκε να υπογράψει κι έτσι προκύπτει νέο δικονομικό ζήτημα.

Επόμενη καντίνα στην Γαλάζια Ακτή , αυτή του Χρύσανθου που βρίσκεται σε ιδιωτικό χώρο, δεν υπάγεται στο καθεστώς ΚΥΑ όμως ακόμα δεν λειτούργησε καθώς βρίσκεται σε διαδικασία νέας αδειοδότησης.

Οι 2 επόμενες Καντίνες ( Συμεντεριάδης στις Χερώμες και Λάζαρης στον Αγ. Νικόλαο Λαγονησίου) μαζί με αυτήν του Μαύρου Λιθαριού (Κατσιούλης) , κάνοντας χρήση Νόμου που παραθέτουμε, διεκδίκησαν και πέτυχαν μέσω δικονομικών ενεργειών, την παράταση λειτουργίας τους για ακόμα 4 χρόνια!

Νόμοι 4257/2014/ Αρθρο 45 Παράγραφος 2

2. Η παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 34/1995 «Κωδικοποίηση νόμων περί Εμπορικών Μισθώσεων», όπως αυτή ισχύει βάσει του άρθρου 6 παρ. 7 του ν. 2741/1999, μετονομάζεται σε παράγραφο 2α..
Ακολούθως, με το παρόν προστίθεται στο υφιστάμενο άρθρο 5 παρ. 2α μία νέα παράγραφος 2β, με το ακόλουθο περιεχόμενο:
«2.β. Ειδικά οι επαγγελματικές μισθώσεις δημοτικών ακινήτων με εκμισθωτή Ο.Τ.Α. α’ βαθμού ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή δημοτική ή κοινωφελή επιχείρηση ή δημοτικό ίδρυμα, υπαγόμενα σε αυτόν, που έχουν συμπληρώσει δεκαετή τουλάχιστον διάρκεια από την αρχική έναρξη της μίσθωσης, παρατείνονται αυτοδικαίως με επίδοση σχετικής δήλωσης βουλήσεως του μισθωτή, για χρόνο ίσο με τον αρχικώς συμπεφωνημένο συμβατικό, εφόσον: α) ο μισθωτής παραμένει στο μίσθιο κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος, β) καταβάλει το μίσθωμα κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες προ της δημοσιεύσεως του παρόντος και γ) έχει συναφθεί η μίσθωση κατόπιν διαγωνιστικής δημόσιας πλειοδοτικής διαδικασίας.»

ΚΙΟΣΚΙ. Πρόκειται για ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΝΤΙΝΑ, η μόνη κερδοφόρα από τις δύο που διαχειρίζεται η Μονομετοχική, προφανώς λόγω της δυνατότητας να σερβίρει φαγητό της ώρας, κάτι που δεν μπορεί να κάνει η αντίστοιχη στο ΠΕΤΡΙΝΟ

ΠΕΥΚΟ. Είναι γνωστή πια, η δικαστική διένεξη μεταξύ του εκμεταλλευτή (Μπότης) και της ΕΤΑΔ η οποία έχει παραχωρήσει την παραλία στον κο Μαντωνανάκη και συνεπώς ο Δήμος Σαρωνικού δεν έχει νομικό έρεισμα να παρέμβει παρότι ολόκληρη η παραλία έχει κατακλυστεί από ομπρελοκαθίσματα. Η Αστυνομία σφραγίζει διαρκώς την επιχείρηση η οποία όμως συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά, χρησιμοποιώντας προφανώς ισχυρά νομικά επιχειρήματα και κυρίως κάνοντας χρήση της αναβολής της δικάσιμης που κέρδισε, όταν ΕΤΑΔ και Μαντωνανάκης κινήθηκαν δικαστικά εναντίον του.

Μαυρο Λιθάρι  Λειτουργούν 3 καντίνες. Αναφέραμε ήδη την πρώτη που ο ιδιοκτήτης της επέβαλε παράταση 4 ετών και υπάρχει ακόμα μία (Καχραμανίδης) που πήρε παράταση για 1 χρόνο κατόπιν δικαστικών ενεργειών. Εκτός αυτών των δύο που ουσιαστικά είναι beach bars, εγκαταστάθηκε και μία τρίτη τροχήλατη (Μάρκος) η οποία έχει αδειοδοτηθεί με κοινωνικά κριτήρια σε άλλο σημείο και η μετακίνηση στο Μαύρο Λιθάρι έγινε με ευθύνη του ιδιοκτήτη.  Αυτές οι  Καντίνες δεν υπάγονται στο καθεστώς παραχώρησης μέσω ΚΥΑ, όπως και η επόμενη στα “σκαλάκια” που και αυτή έχει δοθεί με την ίδιο καθεστώς.

Παραλείπουμε το ΚΑΛΥΨΩ όπου στη παραλία φέτος δεν δημοπρατήθηκε η Καντίνα που λειτουργούσε πέρσι και απλά σημειώνουμε ότι η έκταση 19 στρ που καταλαμβάνει η παρακείμενη ξενοδοχειακή επιχείρηση, αποτελεί Δημοτική Ιδιοκτησία.

Aγ. Νικόλαος Ανβύσσου. Καντίνα Μιχαηλίδη, τρίτη χρονιά λειτουργίας με πολύ υψηλό τίμημα (75000 ε!!), κατόπιν διαγωνισμού της ΕΤΑΔ.

Παραλία Αλυκών.

DSC00278

Surf club KOUROS, του Χάρη Κυνηγαλάκη εκμισθωμένο από την ΕΤΑΔ

3 Πολυσυζητημένες καντίνες (Ζουμπουρλής, Παπαγεωργίου, Τζαβαρής) στις οποίες δόθηκε παράταση της περσινής μίσθωσης μέχρι 30/4/16 και θα δοθεί μέχρι τέλους 2016, με απόφαση του Δήμου μέσω της ΑΜΔΚΕΣ, εφόσον όμως εκδοθεί η σχετική φετινή  ΚΥΑ Παραχώρησης. Σε αυτές τις καντίνες έχει επιβληθεί πρόστιμο από ΕΤΑΔ, αρκετών χιλιάδων ευρώ για την υπέρβαση κατάληψης του χώρου, πέραν της σύμβασής τους, για το 2013. Επίσης έχει επιβληθεί υπέρογκο πρόστιμο και για το 2014 για ολόκληρη την έκταση που καταλαμβάνουν.

Για τη χρήση του 2014, δεν έχει καταβληθεί το τίμημα στον Δήμο Σαρωνικού γιατί όπως δηλώνει η Δημοτική Αρχή δεν υπήρξε σύμβαση από τη προηγούμενη Διοίκηση της Μονομετοχικής ενώ η Μείζων μειοψηφία κατηγορεί τον Δήμο ότι θα έπρεπε να προβεί στην είσπραξη του 2014, πριν προχωρήσει σε παράταση των συμβάσεων για το 2015. Ταυτόχρονα, η ΕΤΑΔ διεκδικεί από τις 3 καντίνες τα μισθώματα από την χρήση του 2014.

Τα οφειλόμενα μισθώματα του 2014, θα αποδοθούν, εάν αποδοθούν, στον Δήμο Σαρωνικού ανάλογα με την έκβαση της δικαστικής εξέλιξης μεταξύ ΕΤΑΔ και Καντινών

Πρόστιμο έχει επιβληθεί και στον Δήμο Σαρωνικού από την ΕΤΑΔ και  όλες αυτές τις υποθέσεις χειρίζονται οι Δικηγόροι του Δήμου, αφού είναι γνωστή η πάγια διεκδίκηση του Δήμου στην εκμετάλλευση της Παραλίας εμποδίζοντας μέσω παράτασης των μισθώσεων, τις δημοπρατήσεις από την ΕΤΑΔ.

ΠΕΤΡΙΝΟ. Η δεύτερη ΔΗΜΟΤΙΚΗ Καντίνα που θα ξεκινήσει τη λειτουργία της -όπως και το ΚΙΟΣΚΙ- την 1η Ιουνίου. Σε όλα τα χρόνια λειτουργία της (τόσο  επί προηγούμενης Διοίκησης όσο και κατά την πρώτη χρονιά της νέας Δημοτικής Αρχής) δεν μπόρεσε να αποβεί κερδοφόρα. Το περσινό καλοκαίρι έκλεισε με λιγότερη ζημία και οι υπεύθυνοι φιλοδοξούν φέτος το καλοκαίρι να κλείσει με θετικό πρόσημο.

Π.Φώκαια. Καντίνα που αδειοδοτήθηκε με κοινωνικά κριτήρια (Δαής) και εξασφάλισε μία θέση στάσιμου εμπορίου. Βρίσκεται στην παραλία με κύρια ενασχόληση τα θαλάσσια σπορς, δραστηριότητα που δεν είδαμε πέρσι. Φέτος κατά τα λεγόμενα του Δημάρχου σε πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο, έχει εκδοθεί από τις Λιμενικές Αρχές και αρμόδιους Κρατικούς Φορείς, η σχετική άδεια. Η θέση της καντίνας και ο τρόπος αδειοδότησης έχει αμφισβητηθεί από την Μείζονα Αντιπολίτευση

ΘΥΜΑΡΙ.

Συνεχίζει τη λειτουργία της η Καντίνα που για πρώτη φορά δημοπρατήθηκε πέρσι (Κοντός) με 47000 ετήσιο τίμημα, εφόσον αποπληρώσει το υπόλοιπο του τιμήματος και δώσει το 30% της φετινής χρονιάς. Βρίσκεται στη παραλία, ακριβώς στο ύψος του υπάρχοντος περιπτέρου και η λειτουργία της προκάλεσε αντιδράσεις των περιοίκων κυρίως λόγω της ηχορύπανσης με αποτέλεσμα τις συνεχείς παρεμβάσεις της Αστυνομίας.

Αντίδραση όμως υπήρξε και από παρακείμενο parking σκαφών (Κοκίνης) που διατηρούσε καντίνα, με προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας για την ακύρωση του διαγωνισμού της νέας(τότε) καντίνας. Αυτό προκάλεσε την ανταπόδοση από πλευράς Μονομετοχικής, δικαστικών μέτρων, την αφαίρεση της υπάρχουσας άδειας κι έτσι η υπόθεση βρίσκεται στην Δικαιοσύνη. Δεν γνωρίζουμε αν ο κος Κοκίνης θα λειτουργήσει την Καντίνα φέτος και αν ναι, με ποιο καθεστώς.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, την περασμένη Τετάρτη η Μονομετοχική δημοπράτησε μία ακόμα Καντίνα. Δεν υπήρξαν πολλοί  ενδιαφερόμενοι και εμφανίστηκαν μόνο δύο, εκ των οποίων ο ένας υποχώρησε και έμεινε ο άλλος (Λιγνός) με τίμημα 20.οοο ευρ. Βρίσκεται στο ύψος της ταβέρνας ΑΠΟΜΕΡΟ.

Μήπως ζαλιστήκατε?

 

 

Categories