Η ΑΔΜΚΕΣ καλείται να υποβάλλει πλήρη οικονομικά στοιχεία

Μέσα στο επόμενο δεκαήμερα, μέχρι 27 Μαΐου το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ καλεί τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου των δήμων που δεν έχουν υποβάλλει πλήρη τριμηνιαία οικονομικά στοιχεία να το πράξουν.

Κατά τη διαδικασία υποβολής των στοιχείων θα πρέπει να δοθεί προσοχή στην ορθή συμπλήρωση των στοιχείων ∆ιαθεσίµων, ∆ανείων και Υποχρεώσεων. Επίσης στην κατηγορία «Υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης», στην οποία καταγράφονται το σύνολο των βραχυοπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων απλήρωτων υποχρεώσεων του Φορέα προς φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης, είτε υπάρχει διακανονισµός /ρύθµιση της πληρωµής σε δόσεις, είτε όχι.

Μεταξύ των υπόχρεων και η ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  (ΑΔΜΚΕΣ ΑΕ) του Δήμου Σαρωνικού

Αναλυτικά ο κατάλογος των υπόχρεων στην σχετική εγκύκλιο 

Screenshot_12

πηγή

Categories