Περίπτερο Σαρωνίδας. 4 Δημοτικοί Σύμβουλοι ζητούν επανεξέταση της απόφασης για έξωση.

4 Δημοτικοί σύμβουλοι με αίτηση τους, ζητούν από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να επανεξεταστεί προηγούμενη απόφαση που αφορούσε την διοικητική αποβολή του ενοικιαστή  του περιπτέρου της Σαρωνίδας.

Οι Μανώλης Τσαλικίδης, Αντρέας Πέγκας, Ανtρέας Κωνσταντέλος και Δ.Κατσούλης, υποστηρίζουν ότι υπήρξε ελλιπής πληροφόρηση για το ζήτημα και πως το θέμα συζητήθηκε αναρμοδίως.

Παραθέτουμε την αίτηση καθώς και το video από τη συζήτηση του θέματος κατά τη συνεδρίαση της 4/4/16, με την υποσημείωση ότι αυτό  είχε ψηφιστεί κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντος του Αντιδημάρχου Σπ. Δημητρίου.

ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Categories