το Δημοτικό Συμβούλιο Σαρωνικού της 1/6/16, Video και Πίνακας Αποφάσεων (updated)

2 Θέματα ΕΗΔ (1- 4 min)

Ενημέρωση Δημάρχου για την Δενδροφύτευση στην Σαρωνίδα και σχετικές ερωτήσεις από Δημοτικούς Συμβούλους 4-32 μιν

Ερωτήσεις Κωσταντέλλου μεταξύ των οποίων οι ηλεκτροδοτήσεις Καντινών και μεταφοράς της άμμου από τον Αγ Νικόλαο δεν απαντήθηκαν από τον Δήμαρχο εκείνη τη στιγμή όπως συνηθίζεται. Ο Δήμαρχος δήλωσε ότι θα απαντήσει εγγράφως όπως του δίνει το δικαίωμα ο κανονισμός και παρατήρησε ότι θα πρέπει να μπει μία τάξη στο χρόνο των ερωτήσεων προκειμένου όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι να συζητούν με άνεση τα θέματα της Ημερήσιας διάταξης.

Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗς ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ Λ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

Screenshot_1662 Screenshot_1663 Screenshot_1664

Categories