3Β. ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Δελτίο Τύπου – Ανακοίνωση

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Η διοργάνωση της ημερίδας με θέμα «Τοπικό σχέδιο δράσης για τη διαχείριση των απορριμμάτων Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης» έρχεται να στηρίξει την ήδη ειλημμένη απόφαση του δημάρχου αλλά και της ”ομάδας” Πατούλη για την καύση σύμμεικτων απορριμμάτων μέσω ιδιωτικών εταιρειών με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με το « Τοπικό σχέδιο δράσης για τη διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου ΒΒΒ» η κατασκευή αποκεντρωμένων εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων [κέντρο ανακυκλώσιμων υλικών, σταθμοί μεταφόρτωσης και διαλογής σύμμεικτων απορριμμάτων, ογκωδών και κλαδεμάτων, μονάδα κομποστοποίησης βιοαποβλήτων, σταθμός ανάκτησης ενέργειας (εργοστάσιο καύσης)] θα κοστίσει 9.000.000 ευρώ και αφορά τα έτη 2016-2019.

Η ζητούμενη χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ είναι εξαιρετικά αμφίβολη και το ίδιο ισχύει για την αδειοδότηση και την εγκατάσταση και λειτουργία των εγκαταστάσεων, που θα γίνουν έκτος ορίων Δήμου επειδή είναι ρυπογόνα και κατατάσσεται στην κατηγορία βιομηχανικών χρήσεων υψηλής όχλησης.

Το σχέδιο αυτό αποτελεί πλήρη ανατροπή των Ευρωπαϊκών οδηγιών και του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού για τη ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων, ο οποίος προβλέπει την προσπάθεια για μείωση της δημιουργίας απορριμμάτων μέσω ανακύκλωσης και επανάχρησης, αρχίζοντας από τη διαλογή στην πηγή, μέσω της συμμετοχής των πολιτών μετά από έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την επιβολή προστίμων, τα οποία φυσικά θα κληθούν να πληρώσουν οι δημότες. Τα πρόστιμα θα επιβληθούν λόγω της μη επίτευξης των ενδιάμεσων στόχων αύξησης των προδιαλεγμένων ανακυκλούμενων και της αντίστοιχης μείωσης των απορριμμάτων προς τελική διάθεση.

Η αναμενόμενη χρήση σχεδόν ολόκληρου του αποθεματικού του Δήμου μας για ένα σχέδιο, το οποίο είναι αμφίβολο εάν είναι δυνατό να εφαρμοστεί στον συγκεκριμένο Δήμο λόγω αντικειμενικών συνθηκών (μικρός όγκος σκουπιδιών, φτωχή θερμιδική αξία βιομάζας σε περιαστικούς δήμους), θα καταλήξει για να καλύψει τις μεγάλες ανάγκες καθημερινά σε ”καύσιμο” στην καύση και σύμμικτων απορριμμάτων. Θέμα για το οποίο δεν έχουν ενημερωθεί επαρκώς οι δημότες και παρουσιάζεται σαν η μοναδική λύση αφήνει πολλά ερωτηματικά.

Το σχέδιο αυτό αποτελεί έκφραση της άποψης, ότι το Δημόσιο πρέπει να εμπλέκεται όλο και λιγότερο και στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων μέσω πολιτικών που εξυπηρετούν κυρίως τις ανάγκες των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται σε κάθε τομέα και όχι τον επιδιωκόμενο σκοπό.

Η ΡΙΚΙΠ ΒΒΒ από το 2014 έχει καταθέσει τις θέσεις της, τεκμηριωμένες από επιστημονικές έρευνες αλλά και από την εμπειρία της εφαρμογής τους σε άλλες χώρες. Η μόνη αποδεκτή – θεσμοθετημένη λύση για τη διαχείριση των απορριμμάτων είναι η προσπάθεια για μείωση της παραγωγής τους μέσω ανακύκλωσης και επανάχρησης, αρχίζοντας από τη διαλογή στη πηγή. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ενημέρωση και η συμμετοχή των δημοτών.

Ως πολίτες και δημότες δεν δεχόμαστε την επιχειρούμενη υποβάθμιση του δημόσιου χαρακτήρα της διαχείρισης απορριμμάτων, την κατασπατάληση των δημοτικών αποθεματικών και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β.

Categories