Δημοτικό Συμβούλιο Σαρωνικου 14/7/16. video & πίνακας αποφάσεων.

ΑΡΜΥΡΙΚΙΑ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ. ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΟΚ, ΕΧΟΥΝ ΡΑΝΤΙΣΤΕΙ ΜΕ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΟ . ΑΝ ΔΕΝ ΣΩΘΟΥΝ ΘΑ ΠΡΟΒΟΥΜΕ ΣΕ ΝΕΑ ΦΥΤΕΥΣΗ – ΑΡΧΙΖΩ ΚΑΙ ΥΠΟΨΙΑΖΟΜΑΙ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΤΕΣ ΔΗΛΩΝΕΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΑΝΩΛΗ ΤΣΑΛΙΚΙΔΗ.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Για τον ισολογισμό της ΑΜΔΚΕΣ στην αρχή του video

Για χωματερή Π. Φώκαιας – Απάντηση Δημάρχου – Χρήση κλαδοτεμαχιστή στη Σαρωνίδα και θα ακολουθήσει η Π.Φώκαια. 5.18

Αρμυρίκια Σαρωνίδας. 13.οο και 20.00 -28.00

Τα φύκια εντος των Αλυκών μεταφέρθηκαν από ξενοδοχείο της περιοχής και ο εργολάβος ήταν συγγενής του Τσαλικίδη λέει ο Δήμαρχος  (17 min-Απάντηση Τσαλικίδη 20.00min

Για τα παγκάκια σε μαγαζί της Σαρωνίδας που ξηλώθηκαν. 18.00 min

Για τα ξερά χόρτα που υπάρχουν σε οικόπεδα 23.00

Για την παραλία της Πούντας και για κλαδέματα κοντά στη χωματερή των Καλυβίων 28,00

Για τον χαιρετισμό του Δημάρχου σε εκδήλωση που αναφέρθηκε στο ΚΕΛ. 35.00 ξεκινάει η αντιπαράθεση Δημάρχου και Μειοψηφίας)

Για τις ομπρέλλες του Δήμου στις Παραλίες. 39.οο 

Σε οικόπεδο του Αντιδημάρχου κου Αδάμη γίνεται η μεταφόρτωση κλαδεμάτων για Λιόσια, δηλώνει ο ίδιος 52.00

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΗΔ 1,2,3,4,5. έως το 17min

1. Τροποποίηση καταστατικού Αναπτυξιακού Συνδέσµου Λαυρεωτικής. 17.20

2. Έγκριση διενέργειας προµήθειας τροφίµων απόρων ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2016. 33.00

3. Καθορισµός αµοιβής δικηγόρων Μάριου Χαϊνταρλή – Μαρίας Μαγαλιού σύµφωνα µε το άρθρο 281, παρ.3 του Ν 3463/2006, για την τεκµηρίωση της Σκοπιµότητας σύστασης ∆ιαδηµοτικής Συνεργασίας των ∆ήµων Λαυρεωτικής, Μαρκοπούλου, Σαρωνικού, Κορωπίου και Παιανίας, για την από κοινού άσκηση πολεοδοµικών αρµοδιοτήτων εντός των διοικητικών ορίων των εν λόγω ∆ήµων. Εισηγητής: Οικονοµική Επιτροπή 44min

Στο 1:17 αρχίζει η ένταση και στο 1:30 κορυφώνεται με αποτέλεσμα την αποχώρηση Τσαλικίδη.

4. Έγκριση µελέτης και τευχών δηµοπράτησης του έργου «Αποχέτευση οµβρίων περιοχών εντός σχεδίου ∆.Ε. Αναβύσσου» 1,34

5. Έγκριση τευχών δηµοπράτησης του έργου « Κατασκευή έργων δασικής αναψυχής στις θέσεις Μερέντα, Ευαγγελίστρια, Κρυούλκο, Κρόνιζα και Τζαµάλι»

6. Έγκριση τευχών δηµοπράτησης του έργου « Έργα αντιπληµµυρικής προστασίας, κατασκευή αποχέτευσης οµβρίων του κυρίως οικισµού Καλυβίων – ∆΄φάση»

7. Έγκριση τευχών δηµοπράτησης του έργου « Αποκατάσταση – Ανακαίνιση ∆ηµοτικού Σχολείου Παλαιάς Φώκαιας και διαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου»

8. Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου « Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων ∆ήµου Σαρωνικού». 1,45

9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κεντρικός αγωγός δικτύου οµβρίων οικισµού Λαγονησίου – ∆ιευθέτηση ρέµατος Κιτέζας».

10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από αµιαντοσωλήνα και επέκταση δικτύου ύδρευσης Καλυβίων» του ∆ήµου Σαρωνικού.

11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Aνακατασκευή πεζοδροµίων επί της Λ. Αθηνών από ∆.Πέτρου έως Α. Παππά πόλεως Καλυβίων» του ∆ήµου Σαρωνικού.

12. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – Τακτοποιητικός του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού Παραλίας Αναβύσσου»

13. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Επισκευή και συντήρηση Κεντρικής Πλατείας Καλυβίων και Πλατείας Λαγονησίου στον Κ/Χ634 της ∆.Ε. Καλυβίων»

14. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «∆ιαµόρφωση Κοινοχρήστου Χώρου στο ΟΤ 140 του ρυµοτοµικού σχεδίου πόλεως Καλυβίων»

15. Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού στην Τοπική Κοινότητα Κουβαρά».

16. Έγκριση παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Επισκευή και συντήρηση Κεντρικής Πλατείας Καλυβίων και Πλατείας Λαγονησίου στον Κ/Χ634 της ∆.Ε. Καλυβίων ».

17. Λήψη απόφασης περί κάλυψης των Τ.Υ. του Αναπτυξιακού Συνδέσµου Λαυρεωτικής, από την Τ.Υ. του ∆ήµου Σαρωνικού.

18. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή µη της πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών και Αµφισβητήσεων

19. Λήψη απόφασης επί αιτήσεων Bιντεγκουέρα Ενριέτα και Καλύβα Κων/νου, περί µείωσης δηµοτικών τελών.

Πίνακας Αποφάσεων

To video που οδήγησε στην αποχώρηση Τσαλικίδη

[sam id=”6″ codes=”true”]
Categories