ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΧΩΜΑΤΕΡΗ Π ΦΩΚΑΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΤΗΣ Π. ΦΩΚΑΙΑΣ

Παλαιά Φώκαια 12/7/2016

Προς Δήμαρχο Σαρωνικού κ. Γ. Σωφρόνη
Προς Πρόεδρο Δημ. Κοινότητας Π. Φώκαιας κ. Ν. Παπουτσή
Προς Αντιδήμαρχο καθαριότητας κ. Μ. Αδάμη
Προς Αναπληρωτή Δήμαρχο κ. Σ. Γκέραλη
Πρός Αντιδήμαρχο Ηλ. Μπουκοβάλα

Κοινοποίηση: -Περιφερειάρχη και Πρόεδρο ΕΣΔΝΑ κα Δούρου,
-Εκτελεστική Επιτροπή ΕΣΔΝΑ,
-Ανάδοχος έργου αποκατάστασης ΧΑΔΑ Π. Φώκαιας κοινοπραξία
«ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ – ΚΥΡΙΑΖΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».

Αγαπητοί κύριοι.
Πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και με δημόσιες δηλώσεις μας έχουμε αναφερθεί και καταγγείλει το γεγονός ότι από την αρχή της θητείας σας, ανοίξατε ξανά τις χωματερές Καλυβίων και Π. Φώκαιας και ρίχνεται μέσα σε αυτές κάθε είδους απορρίμματα όπως κλαδέματα, έπιπλα, μπάζα, άχρηστα αντικείμενα, φύκια κ.λ.π. (φώτο), γεγονός που επιβεβαιώνεται από τις δημοσιευμένες φωτογραφίες, τα βίντεο και τα επίσημα έγγραφα των αρμόδιων δημόσιων υπηρεσιών.

Είναι άλλωστε αποκαλυπτικό ότι σύμφωνα και με τα επίσημα στοιχεία, ο Δήμος Σαρωνικού μετέφερε το 2015 στο νόμιμο ΧΥΤΑ της Φυλής περίπου 4.700 (!) τόνους λιγότερα απορρίμματα από το 2014.
Η συνεχιζόμενη αυτή παράνομη απόρριψη απορριμμάτων, έχει δημιουργήσει στη χωματερή της Π. Φώκαιας μια απαράδεκτη και άκρως επικίνδυνη κατάσταση.

Οι τόνοι των κάθε λογής απορριμμάτων που βρίσκονται διάσπαρτα σε όλη την έκταση της χωματερής και σε άμεση επαφή με θαμνώδεις εκτάσεις (φώτο), αφενός αλλοίωνουν το ανάγλυφο και δυσκολεύουν το εγκεκριμένο έργο της αποκατάστασή, αφετέρου δημιουργούν τεράστιο κίνδυνο για προκλήση πυρκαγιάς με καταστροφικές συνέπειες για την Π. Φώκαια και την ευρύτερη την περιοχή.

Για το λόγο αυτό απαιτούμε:
1. Να σταματήσετε άμεσα την απόρριψη κάθε είδους απορριμμάτων στη χωματερή της Π. Φώκαιας.
2. Να απομακρύνετε άμεσα τους τόνους των απορριμμάτων που παραμένουν διάσπαρτα σε όλη την έκταση της χωματερής και αποτελούν πολύ μεγάλο κίνδυνο για ανάφλεξη καταστροφικής πυρκαγιάς.

Είναι προφανές ότι με όσα έχετε πράξει στη χωματερή της Π. Φώκαιας στα περίπου δύο χρόνια που έχετε την διοίκηση του Δήμου μας, αναλαμβάνεται πλήρως την ευθύνη για τις επιπτώσεις που ήδη έχουν δημιουργηθεί αλλά και αυτές που ενδεχομένως να δημιουργηθούν στο προσεχές μέλλον από τις προαναφερόμενες πράξεις σας.

Τέλος, σε συνέχεια όσων υποστήριξα και στα δημοτικά συμβούλια σας καλώ να ελέγξετε εάν η το έργο της αποκατάστασης αντιμετωπίζει και αποκαθιστά όλες την ρυπασμένη περιοχή, ή χρειάζεται να γίνει άμεσα συμπληρωματική μελέτη.

Μανώλης Τσαλικίδης Δημοτικός Σύμβουλος Σαρωνικού
Τσούνης Βασίλειος Σύμβουλος Δημ. Κοινότητας Π. Φώκαιας

ΤΣ6 ΤΣ5 ΤΣ4 ΤΣ3 ΤΣ2 ΤΣ1

Categories