Επιβολή προστίμων δεσποζόμενων ζώων σε Δημότες

Ο Δήμος Σαλαμίνας προφανώς επειδή βρίσκεται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση λόγω πτώχευσης, επιλέγει τη μέθοδο προστίμων σε παραβάτες του Νόμου περί Δεσποζόμενων Ζώων. Είναι το δεύτερο πρόστιμο σε μία εβδομάδα το οποίο επικυρώνεται από την Περιφέρεια Αττικής.

Screenshot_1871

Screenshot_1872

Categories