ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 21/9. video & ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΣΑΛΙΚΙΔΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥ ΚΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΛ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΟΥ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΝΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ-ΟΠΩΣ ΕΙΠΕ- ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΕΛ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ. Ο Μ.ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΖΗΤΗΣΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΕΛ. -ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΓ ΤΡΙΑΔΟΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΩΝ –  ΨΗΦΙΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Για την διαχείριση των «πρασινων» ο Δήμαρχος Γιώργος Σωφρόνης δήλωσε ότι η Δημοτική Αρχή δεν είναι ικανοποιημένη για την φετινή κατάσταση και πρόκειται να γίνει Επανασχεδιασμός. Οι κύριοι λόγοι όμως που οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση, είναι η παύση λειτουργίας των δύο χωματερών που βρίσκονται σε αποκατάσταση όπου όλα τα περασμένα χρόνια αποθέτονταν τα κλαδέματα και θα χρειάζονταν τετραπλασιασμός του στόλου των οχημάτων για να καλυφθούν οι ανάγκες. Ευτυχώς υπήρξε και η σύμβαση με εργολάβο και καλύφθηκε μερικώς το πρόβλημα. Επί πλέον, υπήρχαν συνεχείς βλάβες σε έναν από τους δύο τράκτορες. Στον επανασχεδιασμό της αποκομιδής θα προσπαθήσουμε -είπε ο Δήμαρχος-να κάνουμε συμμέτοχους και τους Δημότες όπου και σε αυτόν τον τομέα η κατάσταση δεν είναι καλύτερη. (11ο min)

Για τις ενημερωτικές συγκεντρώσεις: Στην ενημερωτικη ημερίδα στο Λαγονήσι, πράγματι δεν κρατήθηκε ψυχραιμία και δυστυχώς το κοινό ήταν περισσότερο οξύθυμο παρά τις προσπάθειές μου να ηρεμήσουν. Για τις επόμενες ενημερώσεις, καλώ το Κοινό, και από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου, να κρατηθεί ένα επίπεδο διαλόγου. (16οmin)

Για τις συνδέσεις στο ΚΕΛ Μαρκοπούλου. Ο σχεδιασμός ξεκίνησε πριν 16 χρόνια και είναι λογικό ότι αυτός συπεριελάμβανε τον τότε αριθμό σπιτιών στον Κουβαρά και Καλύβια, από τότε όμως διπλασιάστηκαν τα σπίτιακαι εκεί είναι το πρόβλημα.

Η αρχική σύμβαση αφορούσε σε 4000 ισοδύναμα,  (4000 κάτοικοι δηλαδή, διαιρώντας με το 3 που είναι μέσος όρος κατοίκων ανά σπίτι), σημαίνει 1333 συνδέσεις.Με την επέκταση που γίνεται στο Μαρκόπουλ,ο αριθμός συνδέσεων ανέβηκε λίγο, στις 1700 συνδέσεις. Δείτε αναλυτικά και άλλες επεξηγήσεις σχετικά με συμπληρωματικάέργα που πρέπει να γίνουν προκειμένου να ικανοποιηθούν αιτήσεις που ήδη εκκρεμούν. από το 17o min

Απαντήσεις Δημάρχου στον Αντρ Κωνσταντέλλο για το έργο της Αγ Τριάδος στην Π.Φώκαια27omin

Ενημέρωση απότον Συμπαραστάτη του Δημότη για την Πανελλήνιο Συνέδριο Συμπαραστατών που θα γίνει την 1/10, στην Ανάβυσσο,υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας.(44min)


Δεν θα φτάσει το Ε122 στην Π.Φώκαια αλλά και ούτε υλοποιήθηκε η δέσμευση του ΟΑΣΑ να φτάσει μέχρι την Ανάβυσσο κάτι που θα εφαρμόζονταν από την 1η Ιουλίου

Σε σχετική ερώτηση του Δημήτρη Κατσούλη, στη συνεδρίαση του Δημ Συμβουλίου της 21/9/16, τέθηκε στον Δήμαρχο το θέμα της επέκτασης της γραμμής του Ε122. Πρόταση της Προέδρου να βγεί νέα απόφαση που να επιμένει στον αρχικό σχεδιασμό της επέκτασης και έντονη αντίδραση του Μανώλη Τσαλικίδη πως δεν πρέπει να δεχτεί ο Δήμος η επέκτασηνα μην αφορά και στην Π.Φώκαια.

Τελικά η συζήτηση θεωρήθηκε ως θέμα ΕΗΔ στο οποίο αποφασίστηκε να πιέσει και πάλι ο Δήμος στην επέκταση της γραμμής του Λεωφορείου μέχρι την Π.Φώκαια.

Δείτε τη σχετική συζήτηση και τις επεξηγήσεις του Δημάρχου


ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αποδοχή και κατανοµή χρηµατοδότησης ποσού 43.430,00 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών της Γ΄ κατανοµής ΚΑΠ έτους 2016 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων του ∆ήµου Σαρωνικού και για καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς τροχονόµους

2. Αποδοχή και κατανοµή χρηµατοδότησης ποσού 54.800,00 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών της κατανοµής ΚΑΠ (πρώην ΣΑΤΑ) έτους 2016 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ∆ήµου Σαρωνικού, αναµόρφωση (7η ) προϋπολογισµού και ψήφιση των σχετικών πιστώσεων (3 min)

3. Έγκριση Ισολογισµού ΚΕ∆ΣΑ οικονοµικού έτους 2015. (21 min)

4. Έγκριση έκθεσης πεπραγµένων προέδρου ∆.Σ ΚΕ∆ΣΑ για χρήση 2015.

5. Υποβολή πρότασης (Αίτησης Χρηµατοδότησης) του ∆ήµου Σαρωνικού για τη λειτουργία «Κέντρου Κοινότητας», στο πλαίσιο του άξονα Προτεραιότητας 9 του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020 (50 min)

6. Ψήφιση πίστωσης για «Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ∆ήµου Σαρωνικού». (1:15)

7. Ψήφιση πίστωσης για «Εργασίες κατασκευής ιστοχώρου τουριστικής προβολής του ∆ήµου Σαρωνικού».

8. Λήψη απόφασης περί επιλογής της εικαστικής τουριστικής ταυτότητας ανάδειξης (λογοτυπηµένη εφαρµογή) για τον ∆ήµο Σαρωνικού. ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ (2¨00) και η αιτιολόγηση του ΟΧΙ από τον Αντώνη Μποστανίτη στο 2:28

9. Λήψη απόφασης περί κήρυξης του προµηθευτή ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Α. ως έκπτωτου, λόγω µη εκτέλεσης της σύµβασης για την προµήθεια σακουλών για τους κάδους απορριµµάτων κοινοχρήστων χώρων του ∆ήµου Σαρωνικού

10. Ορισµός υπευθύνου λογαριασµού για το έργο µε ΣΑΕ 019/8 και κωδικό 2012ΣΕ01980187 και τίτλο «Μελέτη Αρχιτεκτονικών, Φυτοτεχνικών, Τοπογραφικών και Ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών για αναπλάσεις Κ/Χ ∆ήµου Σαρωνικού» καθώς και για το έργο µε ΣΑΕ 093/8 και κωδικό 2016ΣΕ09380005 και τίτλο «Αποκεντρωµένες Προµήθειες Τροφίµων και Βασικής Υλικής Συνδροµής, ∆ιοικητικές ∆απάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016».
11. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «∆ιαµόρφωση Κ/Χ στο Ο.Τ. 140 του ρυµοτοµικού σχεδίου πόλεως Καλυβίων».

12. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή µη της πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών και Αµφισβητήσεων (Υποθέσεις : κ.κ. ∆ηµάκη Αθανάσιου, Ζαφειρίου Ελένης,Λασκαρίδου Κωνσταντίνας, εταιρείας «ΚΑΛΥΨΩ», Παπαδόπουλου ∆ηµήτριου, Λάµπρη Αγγελικής, Μαγνήσαλη Μαρίας, Βλοντάκη Ευσεβείας, ∆ενεζάκου Αλέξανδρου, Λαρς Νίλσεν, Κόλλια Ελένης, Πατινιώτη Καλλιόπης, Λυµαράκη Θεοδώρας, Χατζηγεωργίου Σταµάτη, Θεοχαράκη Μαρίνας.)

screenshot_1907 screenshot_1908 screenshot_1909 screenshot_1910

[sam id=”6″ codes=”true”]
Categories