265 πολίτες καταθέτουν επιστολή στον Δήμαρχο για τα Αλμυρίκια Σαρωνίδας

265 πολίτες καταθέτουν επιστολή στον Δήμαρχο για τα Αρμυρίκια Σαρωνίδας και ζητούν να κοινοποιηθεί στις Δημοτικές Παρατάξεις και Δημοτικούς Συμβούλους.

screenshot_28

screenshot_27

Categories