Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 30-09-2016

1. Λήψη απόφασης επί πρότασης τροποποίησης του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου Παραλίας Καλυβίων στα Ο.Τ 376-377 (αίτηση µε αρ.πρωτ. 11041/6-7-16 Σκουτέλας Παναγιώτης

2. Λήψη απόφασης επί πρότασης τροποποίησης του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου Παραλίας Καλυβίων στο Ο.Τ 815 (αίτηση µε αρ.πρωτ. 21393/2015 Γαλανάκης Απόστολος

3. Λήψη απόφασης περί ανάκλησης ή µη της λειτουργίας Κ.Υ.Ε µε την επωνυµία BALI ιδιοκτησίας Συµεντεριάδη Αντώνη. (Εισηγητής Γραφείο Αδειών & Καταστηµάτων). (Εισηγητής Γραφείο Αδειών & Καταστηµάτων).

4. Λήψη απόφασης περί ανάκλησης ή µη αδειών λειτουργίας καταστηµάτων ιδιοκτησίας Τσεβά Αικατερίνης και Σουλτάτος Ιωάννης. (Εισηγητής Γραφείο Αδειών & Καταστηµάτων).

5. Λήψη απόφασης περί ανανέωσης ή µη της άδειας µουσικής της επιχείρησης του κου Λουδάρου Πέτρου. (Εισηγητής Γραφείο Αδειών & Καταστηµάτων).

6. Λήψη απόφασης επί αιτήσεων των κ.κ Κούνη-Σµυρναίου Ελευθερίας, Καρατζόγλου Άνθιµο, Πεφάνης Νίκος και λοιπών περί κοπής δέντρων λόγω επικινδυνότητας.

7. Γνωµοδότηση επί αποφάσεως υπ΄ αριθ. 12/16 περί αιτήµατος µε αρ.πρωτ. 12903/8-8-16 του Εξωραϊστικού Συλλόγου Αγίας Ειρήνης περί παραχώρησης χώρους της ∆.Κ. Παλαιάς Φώκαιας.

8. Λήψη απόφασης επί αιτήσεων περί απελευθέρωσης κλειστών διαδρόµων στην Πλατεία της Π. Φώκαιας

[wonderplugin_carousel id=”28″]
Categories