Περί διαγραφής οφειλών ΑΔΜΚΕΣ προς και από Δήμο Σαρωνικού.

Διαβάζοντας σχετική Ανάρτηση σε τοπικό ηλεκτρονικό μέσον που αναφέρεται στην προσπάθεια της ΑΔΜΚΕΣ να απαλλαγεί από την καταβολή στον Δήμο Σαρωνικού του ποσού των 144.761 ευρώ, θεωρούμε χρήσιμη προσθήκη στην ενημέρωση, το video που ακολουθεί και αφορά σε αποσπάσματα συζήτησης του 20υ θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 16/7/15, όταν με ομόφωνη απόφαση διαγράφτηκε χρέος του Δήμου Σαρωνικού προς τρίτους συνολικού ποσού 376.825 ευρώ.

Στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνονταν 216.000 ευρώ που αφορούσαν υποχρεώσεις προς στην ΑΔΜΚΕΣ τιμολογημένες εντός του 2009!

Σε σχετικές ερωτήσεις του Αντρέα Κωνσταντέλλου που ζητούσε διευκρινίσεις , ο Δήμαρχος Σαρωνικού Γιώργος Σωφρόνης  δήλωσε ότι όλες αυτές οι υποχρεώσεις προήλθαν από την ΑΚΔΕΚ, την παλιά μονομετοχική του Δήμου Καλυβίων και ότι αντίστοιχα ποσά οφείλονταν και από την Μονομετοχική στο Δήμο.

Το αν έχουν σχέση μεταξύ τους οι δύο υποθέσεις, ίσως μάθουμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο καθώς διαβάζουμε ότι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα υποβάλλουν διευκρινιστικές ερωτήσεις για το θέμα.

Δείτε την απόφαση της ΑΔΜΚΕΣ με την οποία αναθέτει σε δικηγόρο τη διερεύνηση της δυνατότητας να μην καταβληθεί στο Δήμο Σαρωνικού το ποσό των 144761 ευρ. ( Το θέμα ¨σηκωθηκε” από την ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ )

Δείτε το video του Paraktios με την απόφαση διαγραφής της οφειλής 216000 ευρώ, προς την ΑΔΜΚΕΣ


To πρωτότυπο video της συζήτησης απ όπου πήραμε τα αποσπάσματα.Ολόκληρη η συζήτηση του θέματος από 3:21 min έως 17:34 min.

[wonderplugin_carousel id=”27″]
Categories