ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (για την έλλειψη εισήγησης για το 1ο θέμα στης 38ης συνεδρίασης της Ε.Ε. που αφορά την Μ.Ε.Α. Γραμματικού)

Τα θέματα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΔΣΝΑ για την 38η συνεδρίαση της Ε.Ε. του (που έγινε στις 12 Οκτωβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.),

ήταν τα εξής:

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της προμελέτης κατασκευής της Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Προδιαλεγμένων Οργανικών Αποβλήτων στην ΟΕΔΑ Βορειοανατολικής Αττικής στη Θέση “Μαύρο Βουνό” Γραμματικού (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
2. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για τις «Υπηρεσίες λειτουργίας- συντήρησης των Μονάδων Επεξεργασίας Στραγγισμάτων στις ΟΕΔΑ Φυλής και Δυτ. Αττικής» (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
3. Ενημέρωση για την εκτέλεση της σύμβασης φύλαξης των χώρων ΕΔΣΝΑ (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
4. Έγκριση δαπάνης για την συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 52/2016 ΑΕΕ για την αύξηση του ΦΠΑ στις Επείγουσες Υπηρεσίες Λειτουργίας-Συντήρησης Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ (τμήμα ΙΙ) Α. Λιοσίων & του ΧΥΤΑ Α’ Φάση του 2ου Τμήματος του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
5. Ανάθεση σε δικηγόρο για σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με την είσπραξη απαιτήσεων (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
6. Ανάθεση σε δικηγόρο για σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με τις εισφορές προς το ΤΥΔΚΥ (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).

Για το 1ο θέμα η Ε.Ε. έλαβε (ως αναμένετο) απόφαση υπέρ της κατασκευής της εγκατάστασης ΚΑΙ ΑΥΤΟ χωρίς να υπάρχει εισήγηση αναρτημένη στον ιστότοπο του συνδέσμου.
(για τα υπόλοιπα 5 υπάρχουν, κανονικά, αναρτημένες οι εισηγήσεις τους)

Τα ερώτημα που αιτούμεθα να μας απαντήσετε σας το αναλύουμε (για ευκολία σας) στα εξής

1/ γιατί, έως και σήμερα, δεν υπάρχει αναρτημένη η εισήγηση?

2/ υπάρχει εισήγηση?

3/ αν δεν υπάρχει πως αποφάνθηκαν και ψήφισαν οι συμμετέχοντες στην Ε.Ε..?

4/ αν υπάρχει μπορείτε να αποδείξετε ότι ήταν πλήρως και συνειδητά ενημερωμένοι οι ψηφίσαντες και με ποιόν τρόπο ?
π.χ.
α/ με μάρτυρες ότι τους έγινε πλήρης και επαναλαμβανόμενη ανάγνωση από τηλεφώνου,
β/ με αποδείξεις παραλαβής έντυπου εγγράφου,
γ/ με αποδείξεις παραλαβής μειλ
δ/ με κάποιο άλλο τρόπο (παρακαλούμε περιγράψτε τον)

5/ μήπως θεωρείτε ότι το θέμα αυτό δεν χρειάζεται εισήγηση? (αν η απάντησή σας είναι ”ναι” παρακαλούμε να το τεκμηριώσετε)

6/ αν ισχύει το 4/ μπορείτε να μας (μου) στείλετε την εισήγηση αυτή με τον ίδιο τρόπο?

Καταλήγοντας,

ευελπιστούμε ότι τόσο η ταχύτητα όσο και ή ποιότητα της απάντησής σας να δικαιολογεί την επιστημονική σας στελέχωση και
το λειτουργικό σας κόστος που σύμφωνα με τους επίσημους απολογισμούς σας κυμαίνεται στα 40.000.000 (σαράντα εκατομμύρια) ευρώ ετησίως.

ο αιτών

Δ.Σ.Δαμάσκος

μηχαν/μηχανικός

(συντάκτης ΤΣΔΑ Δήμου Μαραθώνα)

Categories