Οι Στάσεις και ώρες δρομολογίων της Νέας Γραμμής 123 -ΣΑΡΩΝΙΔΑ-ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ. Ανακοίνωση του Συλλόγου “ΑΓ ΤΡΙΑΔΑ ΒΟΥΡΛΩΝ”

 

screenshot_1988

Για τη νέα κυκλική λεωφορειακή γραμμή 123 ιδρύονται οι εξής νέες στάσεις:
1. Ιδρύεται η στάση με ονομασία «ΣΠΑΡΤΗΣ» με ΚΣ 840027, επί της λεωφόρου Αθηνών –
Σουνίου στο 45,5Χλμ, μετά την έναντι οδό Σπάρτης. Η απόσταση από την προηγούμενη
στάση με ονομασία «ΑΦΕΤΗΡΙΑ» είναι περίπου 725μ.
2. Ιδρύεται η στάση με ονομασία «ΝΑΥΣΙΚΑΣ» με ΚΣ 840028, επί της λεωφόρου Αθηνών –
Σουνίου, στο υφιστάμενο στέγαστρο που βρίσκεται μεταξύ των έναντι οδών Ναυσικάς
και Ηλέκτρας. Η απόσταση από την προηγούμενη στάση με ονομασία «ΣΠΑΡΤΗΣ» είναι
περίπου 675μ.
3. Ιδρύεται η στάση με ονομασία «ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ» με ΚΣ 840029, επί της λεωφόρου
Αθηνών – Σουνίου, στο υφιστάμενο στέγαστρο που βρίσκεται μετά την έναντι οδό
Κωστή Παλαμά. Η απόσταση από την προηγούμενη στάση με ονομασία «ΝΑΥΣΙΚΑΣ»
είναι περίπου 440μ.
4. Ιδρύεται η στάση με ονομασία «ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ» με ΚΣ 840030, επί της λεωφόρου Αθηνών
– Σουνίου, μετά την έναντι οδό Αμφιτρίτης. Συγκεκριμένα, ιδρύεται μπροστά στο δέντρο
που βρίσκεται περίπου 1μ μετά το 2ο
στύλο ηλεκτροφωτισμού. Η απόσταση από την
προηγούμενη στάση με ονομασία «ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ» είναι περίπου 1150μ.
5. Ιδρύεται η στάση με ονομασία «ΜΑΒΙΛΗ» με ΚΣ 840031, επί της λεωφόρου Αθηνών –
Σουνίου, στο υφιστάμενο στέγαστρο που βρίσκεται ανάμεσα στο 48χλμ και στο 48,5χλμ.
Η απόσταση από την προηγούμενη στάση με ονομασία «ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ» είναι περίπου
985μ.
6. Ιδρύεται η στάση με ονομασία «ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» με ΚΣ 840032,
επί της λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου, στο υφιστάμενο στέγαστρο που βρίσκεται στο
49χλμ, έμπροσθεν της σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων. Η απόσταση από την
προηγούμενη στάση με ονομασία «ΜΑΒΙΛΗ» είναι περίπου 325μ.
7. Ιδρύεται η στάση με ονομασία «ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ» με ΚΣ 840033, επί της λεωφόρου
Αθηνών – Σουνίου, στο υφιστάμενο στέγαστρο που βρίσκεται μετά το 49χλμ, στην έξοδο
από την παραλία Αγίου Νικολάου. Η απόσταση από την προηγούμενη στάση με
ονομασία «ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» είναι περίπου 460μ.
8. Ιδρύεται η στάση με ονομασία «1η
ΛΑΚΑΣ» με ΚΣ 840034, επί της περιφερειακής οδού
Λάκας, περίπου 75μ μετά τη συμβολή της με τη λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου. Η
απόσταση από την προηγούμενη στάση με ονομασία «ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ» είναι περίπου
855μ.
9. Ιδρύεται η στάση με ονομασία «2η
ΛΑΚΑΣ» με ΚΣ 840035, επί της περιφερειακής οδού
Λάκας απέναντι από τα γραμματοκιβώτια ΕΛΤΑ, πριν την έναντι οδό Ηλέκτρας. Η
απόσταση από την προηγούμενη στάση με ονομασία «1η
ΛΑΚΑΣ» είναι περίπου 555μ.
3 / 4
10. Ιδρύεται η στάση με ονομασία «3η
ΛΑΚΑΣ» με ΚΣ 840036, επί της περιφερειακής οδού
Λάκας απέναντι από τα γραμματοκιβώτια ΕΛΤΑ, μετά την έναντι οδό Ολύμπου. Η
απόσταση από την προηγούμενη στάση με ονομασία «2η
ΛΑΚΑΣ» είναι περίπου 370μ.
11. Ιδρύεται η στάση με ονομασία «ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ-ΒΟΥΡΛΑ» με ΚΣ 840043, επί της λεωφόρου
Καραμανλή, έναντι της οδού Μεταμορφώσεως. Η απόσταση από την προηγούμενη
στάση με ονομασία «3η
ΛΑΚΑΣ» είναι περίπου 1480μ.
12. Ιδρύεται η στάση με ονομασία «ΣΟΥΝΙΟΥ» με ΚΣ 840044, επί της λεωφόρου Καραμανλή
(μεταξύ Ζαϊμη και λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου), περίπου 70μ πριν τη λεωφόρο Αθηνών –
Σουνίου. Η απόσταση από την προηγούμενη στάση με ονομασία «ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ» είναι
περίπου 450μ.
13. Ιδρύεται η στάση με ονομασία «ΑΛΥΚΕΣ» με ΚΣ 840045, επί της λεωφόρου Αθηνών –
Σουνίου (μεταξύ λεωφόρο Καραμανλή και περιφερειακή οδό Λάκας), περίπου 5μ πριν
από τον προειδοποιητικό φωτεινό σηματοδότη. Η απόσταση από την προηγούμενη
στάση με ονομασία «ΣΟΥΝΙΟΥ» είναι περίπου 1055μ.
14. Ιδρύεται η στάση με ονομασία «ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ» με ΚΣ 840046, επί της λεωφόρου
Αθηνών – Σουνίου (μεταξύ Μπέκε και Λάμπρου Πορφύρα), στο υφιστάμενο στέγαστρο.
Η απόσταση από την προηγούμενη στάση με ονομασία «ΑΛΥΚΕΣ» είναι περίπου 950μ.
15. Ιδρύεται η στάση με ονομασία «ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» με ΚΣ 840047,
επί της λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου, περίπου 10μ πριν από την είσοδο των
καταστημάτων που βρίσκονται έναντι της εισόδου της σχολής Τουριστικών
Επαγγελμάτων. Η απόσταση από την προηγούμενη στάση με ονομασία «ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ»
είναι περίπου 485μ.
16. Ιδρύεται η στάση με ονομασία «ΜΑΒΙΛΗ» με ΚΣ 840048, επί της λεωφόρου Αθηνών –
Σουνίου (μεταξύ Μαβίλη και Οδ. Ελύτη). Η απόσταση από την προηγούμενη στάση με
ονομασία «ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» είναι περίπου 565μ.
17. Ιδρύεται η στάση με ονομασία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» με ΚΣ 840049, επί της λεωφόρου
Αθηνών – Σουνίου στο Eden, (μεταξύ Μακεδονίας και Μεταμορφώσεως) περίπου 15μ
μετά την υπόγεια διάβαση πεζών. Η απόσταση από την προηγούμενη στάση με
ονομασία «ΜΑΒΙΛΗ» είναι περίπου 1105μ.
18. Ιδρύεται η στάση με ονομασία «ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ» με ΚΣ 840050, επί της λεωφόρου
Αθηνών – Σουνίου, στο υφιστάμενο στέγαστρο που βρίσκεται αμέσως μετά την οδό
Κωστή Παλαμά. Η απόσταση από την προηγούμενη στάση με ονομασία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»
είναι περίπου 715μ.
19. Ιδρύεται η στάση με ονομασία «ΝΑΥΣΙΚΑΣ» με ΚΣ 840051, επί της λεωφόρου Αθηνών –
Σουνίου (μεταξύ Ηλέκτρας και Ναυσικάς), στο υφιστάμενο στέγαστρο πλησίον της
υπόγειας διάβασης πεζών. Η απόσταση από την προηγούμενη στάση με ονομασία
«ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ» είναι περίπου 415μ.
20. Ιδρύεται η στάση με ονομασία «ΣΠΑΡΤΗΣ» με ΚΣ 840052, επί της λεωφόρου Αθηνών –
Σουνίου στο 45,5χλμ. Η απόσταση από την προηγούμενη στάση με ονομασία
«ΝΑΥΣΙΚΑΣ» είναι περίπου 710μ.
4. Για τη νέα κυκλική λεωφορειακή γραμμή 123 ιδρύονται οι εξής υπάρχουσες στάσεις:
A/A ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΡΟΜΟΣ ΠΡ. ΔΡΟΜΟΣ ΕΠΟΜ. ΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
— —— ————————- ————————- ——————– ——————– — — ——————————-
1 840009 ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΛΕΩΦ.ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 760 (15η ΑΘΗΝΩΝ-ΣΟΥΝΙΟΥ)
2 840023 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΛΕΩΦ.ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 210
3 840010 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 300
4 840011 ΚΕΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΚΕΑΣ ΕΝ.ΛΕΥΚΑΔΟΣ 305
5 840011 ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΛΕΩΦ.ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΛΕΩΦ.ΑΘΗΝΩΝ-ΣΟΥΝΙΟΥ 425

[wonderplugin_carousel id=”31″]
Categories