Τα τεχνικά έργα που προτείνουν οι Δημοτικές Κοινότητες εν όψει του Προυπολογισμού 2017 του Δ.Σαρωνικού.

Τα τεχνικά έργα που προτείνουν οι 4 Δημοτικές Κοινότητες και η ΤΚ Κουβαρά έχουν τεθεί π όψιν της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που έχει κληθεί να γνωμοδοτήσει στις 21/11/2016.

Οι Αποφάσεις- προτάσεις των Δημοτικών Κοινοτήτων είναι ΟΜΟΦΩΝΕΣ και έχουν ως εξής.

ΚΑΛΥΒΙΑ

%ce%ba%ce%b1%ce%bb1 %ce%ba%ce%b1%ce%bb2 %ce%ba%ce%b1%ce%bb3 %ce%ba%ce%b1%ce%bb4 %ce%ba%ce%b1%ce%bb5


ΣΑΡΩΝΙΔΑ

%cf%83%ce%b1%cf%811

%cf%83%ce%b1%cf%812

%cf%83%ce%b1%cf%813

%cf%83%ce%b1%cf%814


ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ

%ce%b1%ce%bd1 %ce%b1%ce%bd2 %ce%b1%ce%bd3


ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ

%cf%80%cf%861 %cf%80%cf%862 %cf%80%cf%863 %cf%80%cf%864 %cf%80%cf%865 %cf%80%cf%866

%cf%80%cf%868


ΚΟΥΒΑΡΑΣ 

%ce%ba%ce%bf%cf%851 %ce%ba%ce%bf%cf%852 %ce%ba%ce%bf%cf%853

[wonderplugin_carousel id=”27″]
Categories