Από τη μικρή Βουλή της Σαρωνίδας του 97 στην Ανοιχτή Συνέλευση Πολιτών Δημοτών Σαρωνικού σήμερα.

Από το 1997 η Σαρωνίδα μέσα από μία ομάδα Ενεργών Πολιτών δίνει μαθήματα Δημοκρατίας στα πρότυπα της  “Αγοράς” της Αρχαίας Αθήνας.

Από τότε ο θεσμός λειτουργεί και εξελίσσεται σε καθημερινή βάση με πυρήνα ευαισθητοποιημένους Δημότες που συγκεντρώνονται  κάθε εβδομάδα σε μέρος και ώρα που έχει αποφασιστεί στην προηγούμενη συνάντηση. Στα πλαίσια αυτών των συγκεντρώσεων, συζητούν και στη συνέχεια αναπτύσσουν πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις επιδιώκοντας την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών του Δήμου μας. Στοχεύουν στη δημιουργία του ύψιστου αποφασιστικού οργάνου, που λείπει στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία, και αυτό είναι «Η Συνέλευση των Πολιτών». Μια ιδέα που έχει αρχίσει και ωριμάζει στις κοινωνίες της Ευρώπης (π.χ Ισπανία), ενώ σε κάποιες χώρες, όπως π.χ στην Ελβετία, είναι από παλιά υλοποιημένη και θεσμοθετημένη. Θέλουν να ξαναθυμίσουν την υπόσταση του πολίτη, που έχει αλλοιωθεί από τη διακυβέρνηση του καιρού μας, καθώς δεν γνωρίζει και γι’αυτόν το λόγο δεν διεκδικεί τα προβλεπόμενα από το Σύνταγμα δικαιώματα του, εκτός από το μέρος εκείνο, που αφορά στη λογική της ανάθεσης.

Συνομολογούν: α) στο διαρκές αίτημα να ζήσουνε σε μια κοινωνία, όπου συλλογικά οι πολίτες θα έχουν θεσμοθετημένο το δικαίωμα στο λόγο για όποιο θέμα θεωρούν σημαντικό, και β) στην απαίτηση διαρκούς και ουσιαστικής ενημέρωσης και συμμετοχής όλων στα κοινά, ως αυτονόητο δικαίωμα και υποχρέωση, όχι μόνο από τη θέση του αιρετού αλλά και από τη θέση του πολίτη.

Δεν υπάρχει λίστα μελών, δεν υπάρχει καταστατικό, δεν υπάρχουν «παλιοί» και «νέοι», υπάρχουν μόνο πολίτες, χωρίς ιεραρχία, χωρίς διαχωρισμούς, είτε κάποιος βρίσκεται στην ομάδα για πρώτη φορά είτε συμμετέχει σε αυτήν από την πρώτη ημέρα, είτε είναι ο Δήμαρχος είτε ένας νέος κάτοικος της περιοχής μας. Ο μόνος όρος και δέσμευση που απαιτείται από τους συμμετέχοντες είναι ο σεβασμός της διαδικασίας διαβούλευσης και λήψης αποφάσεων!

Η μέθοδος με την οποία λαμβάνουν τις αποφάσεις έχει ως βάση ότι όλοι όσοι συμμετέχουν στην εκάστοτε συνέλευση εκφράζουν άποψη και αυτή λαμβάνεται υπόψη (ισηγορία).

Προβλέπεται μία διαρκώς ανοικτή δυνατότητα με την οποία λειτουργεί αυτή η διαβούλευση.  Αυτή η δυνατότητα έγκειται στο ότι οποιοσδήποτε και οποτεδήποτε μπορεί να προτείνει αλλαγές, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της.

Φιλοδοξία τους είναι η συνεργασία, ενημέρωση και έκφραση των ενεργών ανθρώπων, φορέων και τοπικών συλλόγων του Δήμου Σαρωνικού, ώστε, μέσα από τη σύνθεση, να είναι δυνατή η προώθηση των καλύτερων δυνατών προτάσεων για την επίλυση τόσο των απλών και καθημερινών προβλημάτων, όσο και των πιο σύνθετων και δύσκολων, που απαιτούν τη δημιουργική συμμετοχή όλης της κοινωνίας.

Απέναντι στην αδιαφορία και τη θλίψη των καιρών αντιπροτείνουνε τη συλλογική και σύμφωνα με το Σύνταγμα δράση!

Περισσότερες πληροφορίες για την ομάδα μπορείτε να δείτε ΕΔΩ κι ΕΔΩ

Ο Συμπολίτης μας Δημήτρης Βόγγολης που συμμετέχει ανελλιπώς σε αυτές τις συνελεύσεις από το 1997, μας έστειλε το πιο κάτω αρχείο το οποίο με χαρά δημοσιεύουμε.

Το «Ελεύθερο Βήμα» στη Μικρή Βουλή της Σαρωνίδας το 1997

Τα  μέλη της  συντροφιάς, συνεδριάζουν  άτυπα από  το 1997 ανελλιπώς κάθε μέρα από 11.30 έως 13.00   στο Reverso  με καφέ , κουβέντα και ανταλλαγή απόψεων ,με διάλογο χωρίς πρόγραμμα, ελεύθερα και αδέσμευτα. Χωρίς φανατισμούς και  συγκρούσεις.   Συντονιστής πάντα ο επίτιμος Πρόεδρος Αντώνιος Ιωαννίδης.  (Επιμέλεια Δ.Βόγγολης) 11/11/2016

screenshot_2023

[wonderplugin_carousel id=”24″]
Categories