Κύκλωμα παράνομης μετατροπής αλλοδαπών αδειών οδήγησης σε ελληνικές εντόπισε η Περιφέρεια Αττικής

Η περιφερειάρχης Αττικής, ενημέρωσε εγγράφως την εισαγγελία Αθηνών και έδωσε εντολή για την άμεση διενέργεια Ε.Δ.Ε., προκειμένου να ελεγχθεί πειθαρχικά η υπόθεση

Κύκλωμα παράνομης μετατροπής αλλοδαπών αδειών οδήγησης σε ελληνικές, εντόπισαν οι υπηρεσίες της Περιφέρειας, ύστερα από τη διερεύνηση καταγγελιών.

Συγκεκριμένα, ύστερα από καταγγελίες περί παράνομης μετατροπής αλλοδαπής άδειας οδήγησης (συγκεκριμένα από τη Νότια Κορέα) σε ελληνική, καταχωρημένη σε όνομα υπηκόου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, διαπιστώθηκε ότι ο φάκελος «είχε κάνει φτερά» από τη συγκεκριμένη διεύθυνση Μεταφορών.

Στην προσπάθεια ανασύστασης του φακέλου διαπιστώθηκε ότι στηρίχθηκε σε ανύπαρκτη άδεια διαμονής και διεύθυνση επικοινωνίας. Ακολούθησε άμεση επικοινωνία με τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες, διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και τις οικείες πρεσβείες. Κατά την αναζήτηση δε, του συγκεκριμένου φακέλου, διαπιστώθηκε ότι είχαν εξαφανιστεί από το αρχείο της συγκεκριμένης υπηρεσίας τουλάχιστον άλλοι επτά παρόμοιοι φάκελοι. Οι τρεις από την Κορέα, μία από τη Ρουμανία, δύο από τη Τσεχίας και μία από τη Λιθουανία, για τις οποίες αναζητούνται περαιτέρω στοιχεία.

Μετά την ανάκληση της συγκεκριμένης άδειας οδήγησης, ενημερώθηκε η Ελληνική Αστυνομία, και η οικεία Δ.Ο.Υ. προκειμένου να δεσμεύσει τον Α.Φ.Μ. που στηρίζεται σε πλαστά στοιχεία.

Επίσης η περιφερειάρχης Αττικής, ενημέρωσε εγγράφως την εισαγγελία Αθηνών και έδωσε εντολή για την άμεση διενέργεια Ε.Δ.Ε., προκειμένου να ελεγχθεί πειθαρχικά η υπόθεση. Επιπλέον έδωσε εντολή στη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και στο αυτοτελές τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου της Περιφέρειας για έλεγχο παρόμοιων υποθέσεων σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της ΠΑΤΤ.

Τέλος, σε ό,τι αφορά το πλαίσιο έκδοσης αδειών οδήγησης, η Περιφέρεια Αττικής, με επιστολές προς το αρμόδιο υπουργείο, ζητά την επαναξιολόγηση όλου του συστήματος και τη δημιουργία ενός πιο δίκαιου, αποτελεσματικού, σύγχρονου και αδιάβλητου συστήματος χορήγησης αδειών οδήγησης.

avgi.gr

Categories