Η Μελέτη της οριοθέτησης του ρέματος του Αγ. Νικολάου Λαγονησίου.

Με πρόσφατη ανάρτησή μας, αναφερθήκαμε στην ΜΠΕ της οριοθέτησης του ρέματος Αγ.Νικολάου η οποία εισάγεται προς γνωμοδότηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στις 12/1/17. Αναγνώστες ζήτησαν να ενημερωθούν με περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της Μελέτης και προς τούτο αναρτούμε την εισήγηση όπως ακριβώς έχει διανεμηθεί στους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι το ρέμα του Αγ. Νικολάου δεν έχει καμία συσχέτιση με την λειτουργία του ΚΕΛ στο ΒΙΟΠΑ Καλυβίων κάτι που προφανώς εκ λάθους αναφέρεται σε ανάρτηση συνδημότη μας στο FORUM. To ρέμα που σχετίζεται με το προτεινόμενο από την Δημοτική Αρχή ΚΕΛ είναι αυτό του Αγ. Γεωργίου το οποίο αποτελεί ένα από τα 3 βασικά ρέματα που καταλήγουν στο ρέμα του Ερασίνου* για το οποίο σας δίνουμε κάποιες πληροφορίες στο τέλος αυτής της ανάρτησης, από ΗΜΕΡΊΔΑ  του ΤΕΕ  για την «Αντιπληµµυρική προστασία Αττικής» 

Το ρέμα του Αγίου Νικολάου, διοικητικά υπάγεται στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Καλυβίων, Δήμου Σαρωνικού (Ν. 3852/2010) (Α΄ 87), Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής. Ξεκινάει από το ύψος της οδού Κεφαλληνίας και καταλήγει στο θαλάσσιο μέτωπο. Συγκεκριμένα, βρίσκεται στη Ζώνη Δ της Π.Ε. 7 (Πολεοδομική Ενότητα) Παραλίας Καλυβίων και εκβάλλει ανατολικά της παραλίας Λαγονησίου. Σήμερα, η διέλευση του ρέματος κάτω από την παραλιακή λεωφόρο Σουνίου γίνεται εντός υφιστάμενου ορθογωνικού οχετού πλάτους 10 μ και ελεύθερου ύψους 2,5μ.
Η λεκάνη απορροής του ρέματος έχει εμβαδό 18,5 τ. χλμ. και το μήκος του ρέματος που οριοθετείται και διευθετείται είναι 2.040 m και προβλέπονται έργα διευθέτησης σχεδόν στο σύνολό του.

Απώτερος στόχος του  έργου είναι η διασφάλιση της ομαλής ροής  και η αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων. Το  ρέμα διέρχεται μέσα από κατοικημένη περιοχή – γειτονιά Γαλάζιας Ακτής και γειτονιά Αγίου Νικολάου Δημοτικής Ενότητας Καλυβίων στο Δήμο Σαρωνικού και σκοπός της οριοθέτησης  είναι η κύρωση της Πράξης Εφαρμογής η οποία για να ολοκληρωθεί απαιτεί την οριοθέτηση των ρεμάτων της περιοχής, μεταξύ αυτών και του ρέματος Αγίου Νικολάου που παρουσιάζεται στην εισήγηση.

Δείτε την μελέτη για την οποία ΟΜΟΦΩΝΑ θετικά,  γνωμοδότησε και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σαρωνικού στη συνεδρίαση της 16/11/16.

 ΜΠΕ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ


*Ο Ερασίνος αποτελεί τον αποδέκτη της απορροής της κεντρικής περιοχής των Μεσογείων (ευρύτερη περιοχή Παιανίας, Κορωπίου, νότια ζώνη Σπάτων) και της νότιας περιοχής των Μεσογείων (Μαρκόπουλο, Κουβαράς). Έχει σηµαντική λεκάνη απορροής (204 χλµ 2 ) και οριοθετείται από τον υδροκρίτη του ρέµατος Ραφήνας (βόρεια), την οροσειρά του Υµηττού (δυτικά) και τους αυχένες µεταξύ των υψωµάτων Ψηλόβραχος, Κορυφή, Μερέντα, Κερατοβούνι, Πάνειο Όρος, Στρογγυλοπούλα, Ζυγός και Κόντρα νότια. Συγκεντρώνει την απορροή τριών βασικών ρεµάτων: του ρέµατος Αγίου Γεωργίου του ρέµατος Αγ. Κων/νου – Μαρκοπούλου και του ίδιου του Ερασίνου, που είναι και ο τελικός αποδέκτης. Η συµβολή Ερασίνου- Αγ.Γεωργιου πραγµατοποιείται σε µικρή απόσταση (2000 µ. περίπου) από την εκβολή του στον όρµο Βραυρώνας.

Δείτε περισσότερα στη πηγή 

[wonderplugin_carousel id=”27″] [wonderplugin_carousel id=”28″]
Categories