Ο Σύλλογος ¨Το Λαγονήσι” συμπαρίσταται στην Κίνηση Πολιτών “Ανω Λαγονησίου” εναντίον του νέου Κοιμητηρίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Πολιτιστικός-Εξωραϊστικός Σύλλογος ¨Το Λαγονήσι” συμπαρίσταται στην Κίνηση Πολιτών “Ανω Λαγονησίου” και συνυπογράφει την δήλωση διαμαρτυρίας για την σχεδιαζόμενη δημιουργία νέου κοιμητηρίου σε περιοχή κατοικίας επί της λεωφόρου Αναβύσσου. Η επιλογή δαπανηρής αγοράς μιας τεράστιας έκτασης στην μέση οικιστικής περιοχής, με τεράστια πρόσοψη σε κεντρική οδική αρτηρία καθώς και της επικινδυνότητας πρόσβασης της Λεωφ.Αναβύσσου, ενώ υπάρχουν πολύ συμφέρουσες λύσεις με μηδενική όχληση κατοίκων και υποβάθμιση περιουσιών, εγείρει πολλά ερωτηματικά για την υπευθυνότητα μιας τέτοιας απόφασης. Επειδή δεν υπάρχουν εύλογες εξηγήσεις για την επιλογή αυτή, η κινητοποίηση των κατοίκων πρέπει να γίνει σεβαστή , να ανακληθεί η απόφαση και να επιλεγεί μια από τις άλλες διαθέσιμες λύσεις.
Το Δ.Σ

[wonderplugin_carousel id=”24″]
Categories