Η “ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΛ ΣΤΟ ΒΙΟΠΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ” στηρίζει τις κινήσεις εναντίον της χωροθέτησης του Κοιμητηρίου.

ΚΑΛΥΒΙΑ 24/2/2017
«ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΛ ΣΤΟ ΒΙΟΠΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ».

Η Γενική συνέλευση της κίνησής μας, αποφάσισε να στηρίξουμε τον σύλλογο Άνω Λαγονησίου, στις απόψεις του για την δημιουργία του νέου κοιμητήριου.

Η άποψή μας δεν αντιτίθεται σε έργα υποδομής, αυτά όμως απαιτούν κοινωνική συναίνεση, την οποία ο δήμος δεν προσπαθεί να εξασφαλίσει σε κανένα από τα προτεινόμενα έργα, αντιθέτως χωροθετεί χωρίς να λαμβάνει υπόψη τους κατοίκους, την ποιότητα ζωής, το περιβάλλον, τις οικονομικές επιπτώσεις των προτεινόμενων έργων και το μέλλον του τόπου.

Καταδικάζουμε την πρακτική της δημοτικής αρχής πρώτα να επιβάλλει και εκ των υστέρων να προσπαθεί να μας κάνει συμμέτοχους.

Τονίζουμε την αναγκαιότητα έργων αποδεκτών από τους κατοίκους, οικονομικά βιώσιμων και κοινωνικά δίκαιων.

Με την ευκαιρία καλούμε και πάλι την δημοτική αρχή, να ακυρώσει όσες χωρεθετήσεις έργων έγιναν, χωρίς μελέτες, χωρίς ενημέρωση, χωρίς συναίνεση, χωρίς να καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες του τόπου μας.

[wonderplugin_carousel id=”28″] [wonderplugin_carousel id=”29″]
Categories