Ωραιότατο DRONE για την Ανάβυσσο και Π.Φώκαια

By John Kafantaris

https://www.facebook.com/johnkafantariscinematography/videos/1871692626376316/

[wonderplugin_carousel id=”31″]
Categories