Ερώτηση με θέμα: «Περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις από τη δημιουργία ΚΕΛ Σαρωνικού»

Κ.Ο. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ
ΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αθήνα, 17/3/2017

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: 1. Τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών
2.Τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
3. Τον Υπουργό Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: «Περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις από τη δημιουργία ΚΕΛ Σαρωνικού»

Όπως είναι γνωστό ο Δήμος Σαρωνικού εισηγήθηκε στις 6.7.2016 τη χωροθέτηση και κατασκευή Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων στα όρια του σχεδίου πόλης των Καλυβίων (ΚΕΛ Σαρωνικού), προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της αποχέτευσης του παραλιακού μετώπου του Δήμου Σαρωνικού. Ήδη, η ΕΥΔΑΠ κήρυξε αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης 71.972 τ.μ. στο ΒΙΟ.ΠΑ. (Βιομηχανικό Πάρκο) Καλυβίων για την κατασκευή ΚΕΛ, Μονάδας Κομποστοποίησης, Πράσινου Σημείου και Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Δήμου Σαρωνικού (Απόφ. ΔΣ ΕΥΔΑΠ 19101/21.12.2016).
Ο σχεδιασμός αυτός διακόπτει βίαια τη λύση που είχε δρομολογηθεί για μεταφορά λυμάτων από την Ανατολική Αττική (και την Παλλήνη) στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων της Ψυττάλειας. Υπενθυμίζεται ότι για το έργο αυτό είχαν συμφωνήσει οι εμπλεκόμενοι διοικητικοί φορείς, ενώ είχε εξασφαλιστεί η αναγκαία χρηματοδότηση από το ΕΠΠΕΡΑΑ.

Ο επιχειρούμενος ανασχεδιασμός φαίνεται να παραγνωρίζει ουσιώδη περιβαλλοντικά, οικονομικά και νομικά δεδομένα:

Το νέο ΚΕΛ θα βρίσκεται σε απόσταση 1000 μόλις μέτρων από τον κυρίως οικισμό των Καλυβίων, με προφανή κίνδυνο περιβαλλοντικής υποβάθμισης της πόλης και υπονόμευσης του βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος.

Τα Καλύβια, όπου επιδιώκεται να εγκατασταθεί το ΚΕΛ, ήδη αποχετεύονται μαζί με τον Κουβαρά στο ΚΕΛ Μαρκοπούλου, κατά τρόπο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της περιοχής.

Το νέο έργο είναι κοστοβόρο, καθώς απαιτεί τη διάθεση διπλάσιων πόρων σε σχέση με τη λύση της μεταφοράς στην Ψυτάλλεια που προκρινόταν έως πρόσφατα (100 εκ. € έναντι 50 εκ. €).

Η αποδυνάμωση του συγχρηματοδοτούμενου έργου του ΚΕΛ Μαρκοπούλου, δημιουργεί κίνδυνο δημοσιονομικών ανακτήσεων από την ΕΕ, λόγω μη αξιοποίησης της φέρουσας ικανότητας του ΚΕΛ, σύμφωνα με της προδιαγραφές ένταξης και χρηματοδότησής του.

Η δαπάνη του νέου έργου επιχειρείται να αναληφθεί από την ΕΥΔΑΠ, χωρίς την εξασφάλιση ενωσιακών πόρων, ενώ παράλληλα θα απολεστεί η χρηματοδότηση που είχε εξασφαλιστεί.

Δεν καταρτίστηκε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) και δεν εκδόθηκε Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) πριν την έναρξη πραγματοποίησης του έργου, που εν προκειμένω οριοθετείται χρονικά από την κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης (ΣτΕ 2082/2014). Σημειωτέον ότι η έλλειψη ΜΠΕ και ΑΕΠΟ δεν μπορεί να καλυφθεί με την τήρηση της διαδικασίας εκ των υστέρων (ΣτΕ Ολ. 2755/1994).

Εντεύθεν, δεν έχει προηγηθεί συγκροτημένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη μελέτη για την εν λόγω χωροθέτηση και την κατασκευή του ΚΕΛ, στην οποία να εξετάζονται και να αξιολογούνται συγκριτικά οι εναλλακτικές λύσεις και να γίνεται αιτιολογημένη ανάλυση κόστους – οφέλους υπό το φως της αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης (ΣτΕ 2975/2010, Ολ. 2805/2002).

Δεν εξασφαλίστηκε πλήρης και επαρκής περιβαλλοντική πληροφόρηση για το προωθούμενο έργο, κατά παράβαση της Διεθνούς Συνθήκης του Άαρχους του 1998 και της Οδηγίας 2003/4.

Στην απόφαση για την κήρυξη της απαλλοτρίωσης δεν αιτιολογείται ειδικά η δυνατότητα κάλυψης της δαπάνης αποζημίωσης κατά παράβαση του άρθρου 17 παρ. 2 δ’ Συντ..

Κατόπιν αυτών, ερωτάστε:

Ποιοι περιβαλλοντικοί και τεχνικοοικονομικοί λόγοι επέβαλαν την ανατροπή του μέχρι σήμερα σχεδιασμού και την δημιουργία νέου ΚΕΛ στο ΒΙΟ.ΠΑ. Καλυβίων;

Ποιες εναλλακτικές λύσεις εξετάστηκαν και για ποιον λόγο απορρίφθηκαν;

Ποια μέτρα έχουν ληφθεί, σύμφωνα με τις αρχές της πρόληψης και της προφύλαξης, για την αποτροπή της περιβαλλοντικής υποβάθμισης του οικισμού των Καλυβίων, πλησίον του οποίου χωροθετείται το νέο έργο;

Ποιο το συνολικό εκτιμώμενο κόστος του νέου έργου; Έχει εξασφαλιστεί η πλήρης χρηματοδότησή του, και αν ναι προέρχεται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους;

Ποια μέτρα έχουν ληφθεί προκειμένου να εξασφαλιστεί η χρήση του ΚΕΛ Μαρκοπούλου, σύμφωνα με τη φέρουσα ικανότητά του, και τις αποφάσεις ένταξης και χρηματοδότησής του,προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο δημοσιονομικών ανακτήσεων στο πλαίσιο ελέγχων της ΕΕ;
Από ποια στοιχεία προκύπτει ότι το ΚΕΛ της Ψυτάλλειας δεν μπορεί να δεχθεί τα λύματα από το παράκτιο μέτωπο του Σαρωνικού;

Η ερωτώσα βουλευτής
Εύη Χριστοφιλοπούλου

ΠΗΓΗ.  http://christofilopoulou.gr

[wonderplugin_carousel id=”25″]
Categories