Δημοσιονομικός Έλεγχος στο Δήμο Σαρωνικού κατόπιν Εισαγγελικής Παραγγελίας.

Έκτακτος Δημοσιονομικός Έλεγχος στο Δήμο Σαρωνικού κατόπιν Εισαγγελικής  Παραγγελίας, πρόκειται να διενεργηθεί καθώς συγκροτήθηκε ελεγκτική ομάδα σύμφωνα με τα αναρτημένα στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ Έγγραφα.

Σε τηλεφωνική μας επικοινωνία, ο Δήμαρχος Σαρωνικού Γ.Σωφρόνης, μας είπε ότι αφορά υπόθεση Υπεξαίρεσης στην Ταμειακή Υπηρεσία της Παλαιάς Φώκαιας το έτος 2009. (Πριν δηλ την σύσταση του Καλλικρατικού Δήμου).

Επικοινωνώντας, στη συνέχεια, με τον Μ.Τσαλικίδη που τότε ήταν Πρόεδρος της Κοινότητας Π. Φώκαιας, μάθαμε πως το 2009, όταν πληροφορήθηκε από κάποια υπάλληλο της Κοινότητας πως κάτι δεν πήγαινε καλά στην Ταμειακή Υπηρεσία, διέταξε προκαταρκτική εξέταση  με την συνδρομή  Ορκωτών Λογιστών από την οποία προέκυψε πως συγκεκριμένη Υπάλληλος είχε υπεξαιρέσει πάνω από 10.000 ευρώ παραποιώντας δημόσια έγγραφα και διπλότυπα αποδείξεων.

Στη συνέχεια ζητήθηκε από τον Πρόεδρο της Κοινότητας η συνδρομή των Οικονομικών Επιθεωρητών για την πλήρη διαλεύκανση της Υπόθεσης κάτι που ξεκίνησε αλλά δεν περατώθηκε λόγω συνταξιοδότησης της Υπαλλήλου που είχε αναλάβει την υπόθεση

 

[wonderplugin_carousel id=”31″]
Categories