7/5. ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ  ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αγαπητά μέλη,

Ελλείψει απαρτίας, σας καλούμε στην Επαναληπτική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση την Κυριακή 7 Μαΐου 2017 και ώρα έναρξης 11:00.

Θέματα προς συζήτηση:
-Απολογισμός δράσης απερχόμενου Δ.Σ.
-Οικονομικός απολογισμός και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
-Έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής της Ένωσης
-Εκλογή της εφορευτικής επιτροπής που θα διενεργήσει τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των νέων οργάνων της Ένωσης

Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν αρχαιρεσίες (έως τις 16:00) για την εκλογή νέων οργάνων για:
-Διοικητικό Συμβούλιο
-Εκπροσώπους στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Σαρωνικού
-Εκπροσώπους στη Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Σαρωνικού
-Ελεγκτική Επιτροπή
-Εκπροσώπους στην Ομοσπονδία Γονέων Αττικής

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Πρόεδρο στο τηλ. 6936140400 και τη Γενική Γραμματέα στο τηλ. 6955067672 (απογευματινές ώρες).

Η παρουσία όλων σας είναι απαραίτητη και ουσιαστική.

Για το Δ.Σ.

Πρόεδρος
Κυνηγαλάκης Χαράλαμπος

Γενική Γραμματέας

Τροχίδου Βασιλική

[wonderplugin_carousel id=”27″] [wonderplugin_carousel id=”28″]
Categories