Το Δημοτικό Συμβούλιο της 11/5/17. video

Τα πρώτα 2 video-και τα πιο σοβαρά- της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 11/5/17.

video από LocalWEBtv

Ενημέρωση Δημάρχου για την απόφαση του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, σχετικά με τους συμβασιούχους.

Για τις καντίνες Αλυκών και ΕΤΑΔ (31o min)


Τροποποίηση συστατικής πράξης της ΑΔΜΚΕΣ

[wonderplugin_carousel id=”35″] [wonderplugin_carousel id=”30″] [wonderplugin_carousel id=”31″] [wonderplugin_carousel id=”32″]

 

Categories