7663 ευρώ από την ΑΔΜΚΕΣ για αγορά ψάθινων ομπρελών για τις παραλίες του Δήμου Σαρωνικού.

7663 ευρώ για την προµήθεια ψάθινων οµπρελών για τις παραλίες του ∆ήµου Σαρωνικού δικαιοδοσίας Α∆ΜΚΕΣ,  αποφάσισε το ΔΣ της,  “προς εξυπηρέτηση των λουόµενων και κυρίως για την καλύτερη ασφάλεια τους, καθώς κατά τους καλοκαιρινούς µήνες οι παραλίες σφύζουν από κόσµο, ο οποίος κάνει τα καλοκαιρινά του µπάνια“, αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης.

Οι οµπρέλες σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να αποτελούνται από κορµό ύψους 3,00µ. βαθέως εµποτισµού από σουηδικό ξύλο, στεφάνι γαλβανιζέ διαµέτρου 2,00µ. µε σκέπαστρο από καλάµι και µεταλλικό καπέλο, µε τρεις (3) αντηρίδες για περισσότερη αντοχή στον αέρα. Η προµήθεια των ψάθινων οµπρελών θα γίνει σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία και τις εντολές του επιβλέποντα µηχανικού.

Αναλυτικά η προµήθεια θα περιλαµβάνει τα εξής :

1. Ψάθινες οµπρέλες θαλάσσης µε κορµό τα χαρακτηριστικά των οποίων αναφέρονται αναλυτικά στο τιµολόγιο της µελέτης (τεµ. 30).

2. Ψάθινες οµπρέλες θαλάσσης χωρίς κορµό τα χαρακτηριστικά των οποίων αναφέρονται αναλυτικά στο τιµολόγιο της µελέτης (τεµ. 30).

Η δαπάνη της προµήθειας προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των #7.663,20€# µε το ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από πόρους της Α∆ΜΚΕΣ.

[wonderplugin_carousel id=”30″] [wonderplugin_carousel id=”31″]
Categories