Χωρίς Γήπεδο η ομάδα BASKET του ΝΟΣ – Στο Δημοτικό Συμβούλιο προσφεύγει η Διοίκησή του.

Σε δύσκολη θέση έχει περιέλθει η ομάδα Basket του Ναυταθλητικού  Ομίλου Σαρωνίδας η οποία δεν έχει αυτή τη στιγμή γήπεδο να προπονηθεί και κυρίως δεν είναι δυνατό να δηλώσει έδρα στην ΕΣΚΑ, εξ αιτίας του γεγονότος ότι η μόνη πρόσφορη λύση που του υποδείχτηκε από το Δήμο -να συνεννοηθεί με την Διοίκηση του ΚΟΥΡΟΥ- δεν τελεσφόρησε καθώς ο Πρόεδρος του ΚΟΥΡΟΥ κος Σπυρίδης ζήτησε αμοιβή 30 ευρώ ανά ώρα ,όπως γράφει σε επιστολή του ο Πρόεδρος του ΝΟΣ  κος Βόγγολης, κάτι που δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά η ομάδα.

Κατόπιν τούτου, ο κος Βόγγολης με επιστολή του προς τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο ζητάει να εισαχθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο Σαρωνικού ενώ ταυτόχρονα καλεί τους αθλητές του να μην “σκορπίσουν” μέχρι το Δημοτικό Συμβούλιο εξετάσει το ζήτημα.

Το έγγραφο του ΝΟΣ

ΕΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ

Ο ΝΟΣ παρακαλεί όλους τους Αθλητές να μην σκορπίσουν λόγω του προκύψαντος προβλήματος στέγασης έως ότου ο Δήμος απαντήσει στο κατωτέρω έγγραφό μας προς ικανοποιήση του αιτήματός μας.
Δημήτρης Βόγγολης
Πρόεδρος ΝΟΣ


        ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ  1975

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΟΠΟΣ  ΣΑΡΩΝΙΔΑ  190 13

ΤΗΛ.+ FAX  22910 – 53413

Ε-mail: nos75@otenet.gr           Site : www.nosar.gr

    Σαρωνίδα 31/05/2017 –    

                                                                         Αριθ.Πρωτ.888

 

ΠΡΟΣ:Δήμο Σαρωνικού   υπόψη κ.Δημάρχου                               

Κοιν: Πρόεδρο Δημοτικού  Συμβουλίου Δήμου,

Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου,   ΝΟΣ

 Με την παρούσα σας γνωστοποιούμε και αύθις ότι ο ΝΟΣ μη έχοντος κλειστό Γήπεδο, κατά καιρούς περιφέρεται όχι μόνο στον Δήμο Σαρωνικού αλλά και σε όμορους Δήμους-Λαύριο, Κερατέα- για προπόνηση και αγώνες της ομάδος Καλαθοσφαίρισης ανδρών.

Επειδή τα προβλήματα συνεχίζονται και μετά την τελευταία προτροπή του κ. Δημάρχου ότι έχει έλθει σε συνεννόηση με τον κ.Σπυρίδη  για συνεργασία , δυστυχώς, όταν ο πρόεδρος του ΝΟΣ μετέβη  στα γραφεία του Κούρου ,δεν επετεύχθη συνεννόηση για τους παρακάτω λόγους.

Ο Κούρος για να παραχωρήσει τις ώρες που ο ΝΟΣ χρειάζεται, ζητά την πληρωμή τους ανά 30 ευρώ την ώρα και το κόστος ανέρχεται στο ποσό των 3.000 ευρώ.

Επειδή ο καιρός πλησιάζει για να ορισθεί γήπεδο στην ΕΣΚΑ, καλείται ο Δήμος να δώσει  λύση στο πρόβλημα για  ίση αντιμετώπιση των Συλλόγων  και  να γίνει έγκαιρα καταμερισμός  αντίστοιχων  ωρών. (2 για προπόνηση και 1 για αγώνα)  

 Παρακαλούμε το θέμα να εισαχθεί για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο με την παρουσία των εμπλεκομένων Συλλόγων, προς επίλυση του προβλήματος προκειμένου ο ΝΟΣ συνεχίσει απρόσκοπτα την λειτουργία του, άλλως  δεν θα είναι σε θέση να κατεβάσει ομάδα σε πρωτάθλημα.

[wonderplugin_carousel id=”24″]

 

Categories