Ευθύνες στο Δήμο Σαρωνικού επιρρίπτει ο Μανώλης Τσαλικίδης για την ΜΗ ενημέρωση των μελών των επιτροπών για το ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με την ιστοσελίδα μας, ο επικεφαλής της Μείζονος Μειοψηφίας Μανώλης Τσαλικίδης, αναφορικά με την ΜΗ ενημέρωση των μελών των επιτροπών σχετικά με την υποχρεωσή τους να καταθέσουν για πρώτη φορά ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ για την οικονομική τους κατάσταση μέχρι την 31/12/15, επέρριψε τις ευθύνες στο Δήμο Σαρωνικού καθώς οι απλοί δημότες που πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους σε διάφορες επιτροπές του Δήμου θα έπρεπε να ενημερωθούν ότι τα ονόματά τους ήταν στη λίστα των υπόχρεων που ο Δήμος Σαρωνικού απέστειλε στην Αρμόδια Υπηρεσία. Αποτέλεσμα είναι ότι πολλοί συνδημότες μας που δικαίως  διαμαρτύρονται έχουν ήδη βγει εκπρόθεσμοι και βρίσκονται ενώπιον οικονομικών κυρώσεων, τόνισε ο Μ.Τσαλικίδης.

Ο επικεφαλής της ΜΜ δήλωσε επίσης ότι και ο ίδιος -σε αντίθεση με την περσινή χρονιά- δεν έλαβε κάποια ειδοποίηση από το Δήμο Σαρωνικού. ενώ αντιθέτως, ελάμβανε ειδοποιήσεις από τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Λαυρεωτικής στον οποίο είναι μέλος και μας απέστειλε όλη τη σχετική αλληλογραφία η οποία είναι στη διαθεσή μας

Να σημειωθεί, ότι όπως και στο σχετικό μας δημοσίευμα αναφερόμαστε στην υποχρέωση του Οικονομικού έτους 2016 δηλ την οικονομική κατάσταση των υπόχρεων κατά την 31/12/15.


Η υποχρέωση υποβολής ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ του οικονομικού έτους 2017 ( δηλ η οικονομική κατάσταση των υπόχρεων την 31/12/16), έχει ήδη ενεργοποιηθεί από τις  18/7/17 και θα λήξει στις 17/10/17!


Την σχετική εγκύκλιο (07/07/2017) Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης που ακολουθεί, μας την έστειλε ο Μανώλης Τσαλικίδης προκειμένου να ενημερωθούν όσοι είναι υπόχρεοι ενώ σημειώνουμε ότι στη τελευταία παράγραφο της φετινής εγκυκλίου – δεν γνωρίζουμε αν αναφέρεται και στην περσινή- αναγράφεται και η σύσταση προς τους φορείς υπόχρεων υποβολής, να κοινοποιήσουν το παρόν έγγραφο σε όσους έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο υπόχρεων, προκειμένου να λάβουν γνώση ενυπόγραφα για την υποχρέωσή τους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Γενικός Επιθεωρητής
Δημόσιας Διοίκησης
Διεύθυνση
Επεξεργασίας Δηλώσεων
Περιουσιακής Κατάστασης
Πληρ. Ηλιάνα Προίσκου–Αθαν.Παρνασσάς
Email: pothen@gedd.gr
Αθήνα ,07/07/2017
Αρ. πρωτ. οικ. 11308
Προς : Πίνακας Αποδεκτών

Θέμα: «Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) ν. 3213/2003 & Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) έτους 2017»

Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή ΔΠΚ & ΔΟΣ 2017 (έσοδα και συμφέροντα έτους 2016 & περιουσία κατά την 31.12.2016) θα είναι δυνατή από την 18
η Ιουλίου 2017 και για την εμπρόθεσμη υποβολή απαιτείται η εκπλήρωση της υποχρέωσης, να υλοποιηθεί το αργότερο μέχρι την 17η Οκτωβρίου 2017.

Η παράλειψη ή η υποβολή ανακριβούς ή ελλιπούς δήλωσης από τον υπόχρεο αποτελεί ποινικό αδίκημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.3213/03 όπως ισχύει, ενώ θεμελιώνεται και η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος για τους υπαλλήλους του δημοσίου.
Υπόχρεοι υποβολής ετήσιας ΔΠΚ & ΔΟΣ 2017 προς το γραφείο ΓΕΔΔ είναι όσοι κατά το έτος 2016 (έστω και προσωρινά), απέκτησαν, κατείχαν ή απώλεσαν ιδιότητα ως ακολούθως:
 Μέλη Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου του Δημοσίου, προϊστάμενοι οργανικών μονάδων οποιασδήποτε Υπηρεσίας Επιθεώρησης, Εσωτερικού Ελέγχου ή Εσωτερικών Υποθέσεων του δημοσίου, των ν.π.δ.δ. και των ο.τ.α. α’ και β’ βαθμού, καθώς και υπάλληλοι των μονάδων αυτών που ασκούν οποιαδήποτε ελεγκτικά καθήκοντα (περ. λ’ παρ.1 άρθρ. 1).
 Προϊστάμενοι Διευθύνσεων των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. (περ. μδ’ παρ.1 άρθρ. 1)
 Πρόεδρος, μέλη και υπάλληλοι της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της  Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. (περ. με’ παρ.1 άρθρ. 1).
Στην εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής www.pothen.gr, οι υπόχρεοι θα πρέπει να επιλέξουν με προσοχή το έτος, αλλά και το είδος (αρχική – ετήσια) της δήλωσης που θέλουν να υποβάλλουν. H εκ παραδρομής επιλογή λανθασμένου έτους (π.χ. ΔΠΚ 2016, αντί ΔΠΚ 2017), ή η επιλογή Αρχικής αντί
Ετήσιας, δεν εκπληρώνει τη σχετική τους υποχρέωση.
Διευκρινίζεται ότι η Αρχική Δήλωση, επιλέγεται από όσους για πρώτη φορά αποκτούν ιδιότητα που τους καθιστά υπόχρεους, βάσει της παρ. 1 του αρθρ. 1 του Ν.3213/2003. Υποβάλλεται εμπρόθεσμα εντός ενενήντα ημερών (90) από την απόκτηση της ιδιότητας αυτής και περιλαμβάνει τα περιουσιακά τους στοιχεία κατά την ημερομηνία (εμπρόθεσμης) οριστικοποίησης της ΔΠΚ & ΔΟΣ.  Λ. Κηφισίας 1, Αθήνα 11523 Τηλ: 2106470370 Fax: 2106470375 2
Η Ετήσια Δήλωση 2017 επιλέγεται από τους υπόχρεους οι οποίοι εντός του ελεγχόμενου έτους (δηλαδή το 2016) απέκτησαν, κατείχαν ή απώλεσαν ιδιότητα και περιλαμβάνει τα έσοδα και συμφέροντα έτους 2016 & περιουσία κατά την 31.12.2016.
Οι έχοντες υποχρέωση υποβολής ΔΠΚ & ΔΟΣ 2017, εκτός της ενημέρωσης που έχουν ήδη λάβει από τον φορέα τους, με την αρμοδίως σύνταξη του καταλόγου της παρ. 3 του άρθρ. 1 του ν. 3213/2003, μπορούν μετά την 17η Ιουλίου 2017, να εισέρχονται στη διαδικτυακή εφαρμογή υποβολής
www.pothen.gr και να ενημερώνονται για την τυχόν αναγγελία τους, προς κάποιο από τα όργανα ελέγχου. Όποιος είναι υπόχρεος υποβολής ΔΠΚ & ΔΟΣ 2017, με πάνω από μια ιδιότητες, είναι πιθανό να έχει υποχρέωση προς περισσότερα του ενός όργανα ελέγχου.
Σημειώνεται ότι η ετήσια ΔΠΚ αφού οριστικοποιηθεί, υποβάλλεται προς όλα τα όργανα ελέγχου, στους καταλόγους των οποίων έχει συμπεριληφθεί ο υπόχρεος.
Οι φορείς υπόχρεων υποβολής ΔΠΚ & ΔΟΣ στο γραφείο ΓΕΔΔ, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν το παρόν έγγραφο σε όσους έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο υπόχρεων, προκειμένου να λάβουν γνώση ενυπόγραφα για την υποχρέωσή τους, δεδομένου ότι για μη υποβολή προβλέπονται ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις, ενώ για καθυστερημένη υποβολή (μέχρι και 30 ημερών) θα υπάρχει εφεξής
διοικητικό πρόστιμο (παρ. 1 άρθρ. 6 ν.3213/2003).
Η Γενική Επιθεωρήτρια
Δημόσιας Διοίκησης
Μαρία Παπασπύρου

ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

 

Categories