Διαγραφή Δημοτικού Συμβούλου Σπ Δημητρίου από τον Δήμαρχο. video live

Ακολουθούν διάλογοι μεταξύ Δημάρχου και Δημητρίου. Δείτε το live video

Από τους διαλόγους και τις ερωτήσεις συνάγεται ότι είχε υποβληθεί αίτημα από την επιχείρηση ANCHOR προς την ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ για ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΤΙΝΑΣ στην Σαρωνίδα. η οποία απορρίφθηκεαπό την Κτηματική. Βέλη της αντιπολίτευσης προς τον Πρόεδρο της ΔΚ Σαρωνίδας.Τσαλικίδης καλέι τον Δήμαρχο να διαγράψει τον Πρόεδρο της ΔΚ Σαρωνίδας.Ο Δήμαρχος επαναλαμβάνει ότι δεν πρόκειται να τοποθετηθεί καντίνα στην παραλία Σαρωνίδας. Η Επιχείρηση που αιτήθηκε, διευκρινίζει ο Δήμαρχος,δεν ‘εχει σχέση με τον πρόεδρο της Κοινότητας αλλά με συγγενικό του πρόσωπο.Ο Αλ. Αθανασόπουλος ζητάει τα αποτελέσματα του ελέγχουτων Καντινών από την ΑΔΜΚΕΣ.
ΕΡΩΤΗΣΗ Τσαλικίδη για ανάρτηση σχεδίου πόλης στην Π Φώκαια, γιατη νέα θέση του νεκροταφείου και ράμπες ΑΜΕΑ που δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμα.
Απαντήσεις Δημάρχου για την ‘ατυπη παράταση στην ανάρτηση.Για νεκροταφείο δεν υπάρχει κάτι επίσημα και όταν υπάρξει κάτι συγκεκριμένο θα έλθει στο ΔΣ. Για τις ράμπες να απαμτήσουν οι εκπρόσωποι της ΑΔΜΚΕΣ. Ο Μ Χαρίτος δίνει επεξηγήσεις για τις ράμπες.

https://www.facebook.com/agamemnon.xygakis/videos/10213005450753911/

Categories