Δημοτικό Συμβούλιο Σαρωνικού της 24/7/17. Β’ μέρος, τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης (video) & ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Επικαιροποίηση ανάρτησης με την προσθήκη νέου video που αντικαθιστά το παλαιότερο στο οποίο υπήρξε τεχνικό πρόβλημα. Επικαιροποιούνται επίσης οι χρόνοι που αναγράφονται ως οδηγοί εύρεσης των θεμάτων και προστίθεται ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Το νέο video (Θέματα ημερήσιας διάταξης) (Πηγή:Localwebtv)

Το video που είχε πρόβλημα στο 41:22 (Πηγή:Localwebtv)

1. Έγκριση Απολογισμού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού έτους 2016.

2. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαρωνικού έτους 2017.
3. Αναμόρφωση (6η ) Προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 2017. (11 min)
4. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σαρωνικού έτους 2017.
5. Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 56.000,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών της κατανομής ΚΑΠ (πρώην ΣΑΤΑ) έτους 2017 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων αρμοδιότητας Δήμου Σαρωνικού και ψήφιση σχετικών πιστώσεων.

6. Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 35.765,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών της 1ης και 2ης μηνιαίας κατανομής ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων (πρώην ΣΑΤΑ) για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες (τακτική επιχορήγηση).

7. Αποδοχή της υπ’ αριθμ 518048/-07-2017 Απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5003608 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».

8. Παρουσίαση και έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων β΄ τριμήνου του προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού έτους 2017. (28 min)

9. Λήψη απόφασης περί προμήθειας από ίδιους πόρους, δύο (2) καινούργιων αυτοκινήτων (επιβατικά μεταφοράς προσωπικού) και ενός (1) σαρώθρου- σκούπας (πολυμηχάνημα), για τις ανάγκες του Δήμου. (36 min)

10.Λήψη απόφασης περί προμήθειας μέσω leasing, τριών (3) απορριμματοφόρων τύπου πρέσας 16 κ.μ. και δύο (2) φορτηγών (ανατρεπόμενα με γερανό και αρπάγη).
11.Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.
12. Αντικατάσταση μελών Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού. (52min)
13. Αντικατάσταση μελών Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού.

14.Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου « Ανακατασκευή πεζοδρομίων επί των οδών Μ. Αλεξάνδρου, Αριστοτέλους, Βασ. Γεωργίου κ.λπ. εντός οικισμού πόλεως Αναβύσσου».

15.Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου « Κατασκευή πεζοδρομίων επί των οδών Λ. Καραμανλή και Περιφερειακής Αναβύσσου ( Δημοσθένους) Δ.Ε. Αναβύσσου».

16. Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου “Κατασκευή 2ου Λυκείου Καλυβίων” (προϋπολογισμού άνω του 1.000.000 ευρώ). (1:06)

17.Eπανασύσταση επιτροπής Παραλαβής του έργου “Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Παραλίας Αναβύσσου ” (προϋπολογισμού κάτω του 1.000.000 ευρώ).

18. Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου “Επικαιροποίηση της μελέτης του έργου « Συνδέσεις υφιστάμενων παροχών με νέα δίκτυα ύδρευσης” (προϋπολογισμού κάτω του 1.000.000 ευρώ).

19.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου « Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην τοπική Κοινότητα Κουβαρά».

20. Παράταση χρονοδιαγράμματος κατά 12 μήνες , σύμφωνα με το Ν.3316/05 του συμβατικού χρονοδιαγράμματος της μελέτης : «Μελέτη κτηματογράφησης πολεοδόμησης και πράξης εφαρμογής περιοχής Δήμου Καλυβίων Θορικού Αττικής».

21. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη της πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων (Υποθέσεις : KRETAROS LIMITED, Σινοπούλου Κλειώ, Μουτζουρίδη Ιωάννη, Γαζή Μαρίας, Πελέτη Ειρήνης, Καζιμ Τουφάν Γιουσούφ,, Γιαννόπουλου Βασιλείου, Χατζογιαννάκη Γεώργιου, Αναστασίου Αικατερίνης) . (1:22)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Categories