Παρασκευή 25/8/17. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΩΤΕΑ

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΕΑ ΠΑΛ. ΦΩΚΑΙΑΣ ΣΕ ΓΕΝΙΚΉ ΣΥΝΈΛΕΥΣΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/08 8 ΜΜ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΛ. ΦΩΚΑΙΑΣ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ
“ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 28ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2017”

Dinos Chassapis μέσω server.paraktios.gr

Categories