Οι 24 Παιδικές Χαρές που θα πιστοποιηθούν στο Δήμο Σαρωνικού.

Σε συνέχεια του ΔΤ που εξέδωσε η Περιφέρεια Αττικής  σχετικά με την Προγραμματική Σύμβαση με αντικείμενο το έργο «Αναβάθμιση και άρση επικινδυνότητας παιδικών χαρών Δήμου Σαρωνικού» που υπέγραψαν η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου και ο Δήμαρχος Σαρωνικού, Γιώργος Σωφρόνης. (προϋπολογισμού 344.088,70 ευρώ με ΦΠΑ) που χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας, ζητήσαμε από το Γραφείο Δημάρχου τη λίστα των 24 παιδικών χαρών που έχουν ενταχθεί στην μελέτη .

Επίσης σε ότι αφορά τα επόμενα βήματα που ακολουθούν, μας διευκρινίστηκε  ότι πρέπει να παρέλθει η προθεσμία των ενστάσεων των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό , να γίνει η κατακύρωση του έργου στον ανάδοχο και αφού προσκομιστεί η εγγυητική επιστολή και τα υπόλοιπα απαραίτητα δικαιολογητικά, να υπογραφεί η σύμβαση ώστε να ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου.

Η Λίστα των Παιδικών Χαρών

Categories