Σε Σώμα, η νέα Διοίκηση του Πρωτέα στις 30/8. Αναστέλλεται η απαλλαγή της προηγούμενης Διοίκησης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΩΤΕΑ ΠΑΛ. ΦΩΚΑΙΑΣ 27/08/2017

Οριστικοποιήθηκε η εκλογοαπολογιστική συνέλευση του Πρωτέα Παλ. Φώκαιας με την παρακάτω προσθήκη στο πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης.
H γενική συνέλευση διαπιστώνει,
Ότι δεν είχε οριστικοποιηθεί ο απολογισμός της προηγούμενης διοίκησης με κατάθεση του πρακτικού εξελεγκτική επιτροπής για την περίοδο 16-17 καθώς και ότι δεν ψηφίσθηκε η απαλλαγή της απερχόμενης διοίκησης η οποία εκκρεμεί μέχρι ρυθμίσεως των παρακάτω εκκρεμοτήτων:

ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ παραιτηθείσης διοίκησης ΠΡΩΤΕΑ περιόδου 2016-17

1. Δεν βρέθηκε ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 2016 όπου πρέπει να φαίνονται οι επιχορηγήσεις και οι αντίστοιχες δαπάνες. Εάν δεν έχει γίνει κατάθεση για το 2016 αυτή θα πρέπει να γίνει εκπρόθεσμα από τη απερχόμενη Διοίκηση.
2. Δεν βρέθηκε ΑΠΟΔΟΣΗ και ΑΝΑΡΤΗΣΗ στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ (βάσει της αναλυτικής κατάσταση δαπανών με ημερομηνίες εντός του 2016) για την επιχορήγηση των 5000€ (30/12/16) Αυτά περιγράφονται πλήρως σε έγγραφο του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης αριθμ. Πρωτ ΔΗΔ/Φ.40/24071.(21/07/2017) με καταληκτική ημερομηνία 31/07/2017.
Για αυτό ενημερώθηκε εγκαίρως, από τον Δήμο, ο γενικός αρχηγός της απερχόμενης Διοίκησης χωρίς να το αναφέρει.
3. Η μη απόδοση και ανάρτηση αποκλείει τον ΠΡΩΤΕΑ από κάθε μελλοντική επιχορήγηση.
4. Οφειλή 1040€ για το τηλέφωνο στο γήπεδο το οποίο και αποσυνδέθηκε ΟΡΙΣΤΙΚΑ
Αποφασίζει:
1. Την αναστολή της απαλλαγής της απερχόμενης Διοίκησης μέχρι ρυθμίσεως των παραπάνω.
2. Ότι η νέα Διοίκηση αναλαμβάνει υπό την αίρεση της οριστικής ρύθμισης των ανωτέρω το αργότερο μέχρι το χρονικό σημείο της αίτηση νέας επιχορήγησης.
3. Νέα εξελεγκτική επιτροπή ορίζονται οι κ.κ. Απόστολος Φραντζέσκος και Αλέξης Αποστόλου
Η νέα Διοίκηση θα συσταθεί σε σώμα την Τετάρτη 30/08 και θα ενημερώσει όλους τους φορείς για τις εκκρεμότητες και τις συνθήκες που ανέλαβε.

Categories