Το Δημοτικό Συμβούλιο Σαρωνικου της 28/8. video και πίνακας αποφάσεων

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

  1. ΤΖΙΒΙΛΟΓΛΟΥ. Για την υπόθεση Α Κατοικίας και συγκεκριμένα για τις καθαιρέσεις των περιφράξεων στην οδό Αγ Τριάδος- Απάντηση από Δήμαρχο καθώς και για την παράδοση της Μ Ασίας από την Αρχαιολογική Υπηρεσία (3ο min)
  2. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ. Ζητάει διευκρινίσεις για τις Παιδικές Χαρές και επίσης αναφέρεται στην Πλατεία Ηρώων όπου στο δωματιάκι για τα ΤΑΧΙ, υπάρχουν πολλές ζημιές.  (6ο min)(ειδικότερα για τις παιδικές χαρές,μπορείτε να δείτε μεμονωμένη ανάρτηση του paraktios, ΕΔΩ)
  3. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΡΑΠΤΗ για την Ανακύκλωση. (17ο min) (μπορείτε να δείτε και μεμονωμένη ανάρτηση του paraktios, ΕΔΩ)
  4. Μ. Γκίνη για πινακίδα “stop”που έχει πέσει απέναντι από Α ΚΑΠΗ. (37ο min)

ΘΕΜΑΤΑ

Έγκριση διενέργειας Νέου Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων και την προµήθεια καυσίµων για θέρµανση ∆ηµοτικών Κτιρίων του ∆ήµου Σαρωνικού και των Νοµικών Προσώπων αυτού για το έτος 2017»,  (40 min)

Έγκριση διενέργειας προµήθειας «Προµήθεια τροχήλατων κάδων-προµήθεια µικρών κάδων- ανταλλακτικά µεταλλικών κάδων απορριµµάτων», (42ο min)

∆ιόρθωση της αριθ. 6/2017 απόφασης ∆.Σ. περί «Έγκρισης διενέργειας προµηθειών έτους 2017, ως προς την προµήθεια «Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας

Λήψη απόφασης τακτοποίησης ληξιπρόθεσµων οφειλών της πρώην Κοινότητας Σαρωνίδας.

Έγκριση γενοµένων δαπανών.  (54ο min)

Λήψη απόφασης περί καταβολής σε χρήµα της αξίας του γάλακτος που δικαιούνται υπάλληλοι του ∆ήµου Σαρωνικού σύµφωνα µε το Ν. 4483/17

Λήψη απόφασης περί αδυναµίας εκτέλεσης της υπηρεσίας «Μισθώµατα µηχανηµάτων για κλάδεµα ευκαλύπτων και λοιπών δέντρων, λόγω επικινδυνότητας. (1:oo hr)

Παράταση µισθώµατος χρήσεως χώρου για την λειτουργία ΑΤΜ της Τράπεζας Πειραιώς στη ∆.Κ. Σαρωνίδας

ΠΗΓΗ VIDEO LOCALWEBTV

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (πατήστε ΕΔΩ)

Categories