Τέθηκαν οι βάσεις για την πρώτη Διαδημοτική Μονάδα Διαχείρισης Βιοαποβλήτων στην Αν.Αττική.

Πρόκειται για μία σημαντική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου που ελήφθη στις 31/8/2017 όπως είχαμε δημοσιεύσει σε πρόσφατη ανάρτηση (εδώ).

Η κατά πλειοψηφία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αφορά στη σύμπραξη 3 δήμων (Μαρκοπούλου, Παιανίας και Σπάτων) προκειμένου να δημιουργήσουν ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, η Μονάδα θα κατασκευαστεί και θα λειτουργήσει  σε χώρο ιδιοκτησίας του Δήμου Μαρκοπούλου, όπου
υφίσταται νομοθετημένη αντίστοιχη χρήση με σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και μέσων και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, υποβάλλοντας αιτήματα χρηματοδότησης στους αρμόδιους φορείς (Ταμείο Συνοχής, Περιφέρεια κλπ) καθώς και σε όποια σχετική πρόσκληση χρηματοδότησης έργων τοπικής διαχείρισης αποβλήτων .

Ο Κύριος Δικαιούχος του έργου σε ότι αφορά τη μελέτη και κατασκευή της Μονάδας Κομποστοποίησης Βιοαποβλήτων και Κλαδεμάτων των Δήμων
θα είναι ο Δήμος Μαρκοπούλου.

Φορέας Λειτουργίας του έργου «Μονάδα Κομποστοποίησης Βιοαποβλήτων και Κλαδεμάτων των Δήμων Μαρκοπούλου, Παιανίας και Σπάτων-Αρτέμιδας» θα είναι η σύμπραξη των τριών συμβαλλόμενων Δήμων, όπως αυτή θα οριστεί στη προγραμματική σύμβαση και θα καθοριστεί λειτουργικά, οργανωτικά και διοικητικά μεταγενέστερα της έγκρισης της Πράξης βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.

Κάθε Δήμος θα προσδιορίσει, θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει αυτόνομα τις δράσεις χωριστής συλλογής αστικών στερεών αποβλήτων (οικιακή κομποστοποίηση βιοαποβλήτων, Διαλογή στη Πηγή βιοαποβλήτων ,Διαλογή στη Πηγή Ανακυκλώσιμων, Πράσινα Σημεία κλπ), σύμφωνα με το Τοπικό του Σχέδιο Διαχείρισης και την αναγκαία επικαιροποίηση του, όπως και απαιτείται από το ΥΠΕΚΑ.

Δικαιούχοι και Διαχειριστές των επιμέρους απαιτούμενων Δράσεων εφαρμογής χωριστής συλλογής ΑΣΑ (Διαλογή στη πηγή) είναι αντιστοίχως οι Δήμοι Μαρκοπούλου, Παιανίας και Σπάτων-Αρτέμιδας.

Το πρώτο βήμα έγινε. Μένει να δούμε την εξέλιξη της ενδιαφέρουσας προσπάθειας.

H Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου δημοσιεύθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με αρ.

Categories