Δ.Τ. ”Στη Βραδιά του Ερευνητή συμμετέχουν το ΒΒΕΜ και το Κ.Π.Ε. του Δήμου Λαυρεωτικής,

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στη Βραδιά του Ερευνητή συμμετέχουν το ΒΒΕΜ και το Κ.Π.Ε. του Δήμου Λαυρεωτικής, με δημιουργικές δράσεις για τα παιδιά στις 22/9/2017

Ο Δήμος Λαυρεωτικής, το Βιοτεχνικό – Βιομηχανικό Εκπαιδευτικό Μουσείο και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου, σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» και το ΕΛΚΕΘΕ συμμετέχουν στη Βραδιά του Ερευνητή και διοργανώνουν από κοινού μια προκαταρκτική εκδήλωση την Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017 , στην πλατεία Ηρώων του Λαυρίου.

Οι δράσεις που θα πραγματοποιήσει το Βιοτεχνικό – Βιομηχανικό Εκπαιδευτικό Μουσείο :
• Το λιμάνι και ο άνθρωπος (ΒΒΕΜ)
Οι συμμετέχοντες στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το Λιμάνι και ο Άνθρωπος» έχουν τη μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν τον καθοριστικό ρόλο της Λιμενικής Βιομηχανίας στη διακίνηση αγαθών και ανθρώπων, πως επηρεάζει τη ζωή τους, την οικονομία και την κοινωνία συνολικά και πως τελικά εξαρτώμεθα από τη θάλασσα. (Η μελέτη του εκπαιδευτικού προγράμματος είχε γίνει με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.)
Οι δράσεις που θα πραγματοποιήσει το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου
• Οι θησαυροί του Εθνικού Δρυμού Σουνίου (ΚΠΕ Λαυρίου)
Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου βρίσκεται στην πόλη του Λαυρίου από το 2005 και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε μαθητές όλων των βαθμίδων και αφορούν σε σύγχρονα περιβαλλοντικά ζητήματα με αφορμή το ιδιαίτερο περιβάλλον της Λαυρεωτικής. Το ΚΠΕ μέσα από εκπαιδευτικές δραστηριότητες , παρουσίαση υλικού διαδραστικά παιχνίδια και χρήση στερεοσκοπίων θα αναδείξει το σημαντικό φυσικό, γεωλογικό, ιστορικό και αρχαιολογικό χαρακτήρα του Εθνικού Δρυμού Σουνίου, μιας περιοχής με πολλές δυνατότητες αειφορικής αξιοποίησης.

Categories