3Β. Εκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου για την θαλάσσια ρύπανση την Τρίτη 19/9/2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 17η/2017 Δημόσια – Ανοικτή – Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, την 19η Σεπτεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι μοναδικό θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για ενεργοποίηση της κατ’ επείγουσας διαδικασίας (αρθρο 67 παρ. 2 και 5 του Ν.3852/2010) προς αντιμετώπιση έκτακτης κατάστασης θαλάσσιας ρύπανσης στα όρια του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

NIKOΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ

Categories