Τα video και Πίνακας Αποφάσεων της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 20/9/17

Πηγή. LocalWEBtv

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (Πηγή, το site του Δ Σαρωνικού)

 

VIDEO ME ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Categories