Χρήσεις Γης Σαρωνίδας: Παράταση χρονοδιαγράμματος έως 31/12/17. VIDEO

Την παράταση του Χρονοδιαγράμματος της Μελέτης Χρήσεων Γης  Σαρωνίδας έως την 30/12/17, με αίτηση του Μελετητή, ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο της 20/9/17 καθώς ακόμα αυτή δεν έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες

Categories